A-Z ELEKTRO červenec / srpen 2020

červenec/srpen 2020 | A-Z ELEKTRO | 7 NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Beghelli-Elplast, a.s. Poříčí 3a 603 16 Brno Tel.: +420 531 014 111 Fax: +420 531 014 210 E-mail: beghelli@beghelli.cz www.beghelli.cz Více informací o SanificaAria najdete na webu Beghelli: www.beghelli.cz A by se snížilo chemické zatížení prostředí a omezilo se rušení osob v čištěných prostorech na minimum, vyvinulo Beghelli tech- nologii, která replikuje a zesiluje přirozený čisticí účinek slunečního záření a minimalizuje nebo vylučuje jakékoli kontaminanty. Vzniklo tak uvOxy® a produktová řada SanificaAria, ekologický systém čištění vzduchu, který využívá průtokové komory vnitřně osvětlené zdrojem UV-C záření, jejímž prostřednictvím je cirkulující vzduch zbaven nechtěných organismů. Jedná se o efektivní desinfekční proces respektující životní prostředí a osoby v něm se pohybující. Tuto technologii pak využívá výrobek SanificaAria 30, první z řady produktů na dezinfekci vzduchu, které Beghelli uvádí na trh. UV-C záření je generováno pouze uvnitř komory Řada spotřebičů SanificaAria byla na- vržena pro dezinfekci vzduchu prostřed- nictvím UV-C paprsků, které zůstávají bezpečně uzavřeny v průtokové komoře zařízení. Čistička z prostředí nasává za pomocí ventilačního systému znečiš- těný vzduch s viry a bakteriemi, tento je uvnitř vystaven dezinfekčnímu UV-C záření a vypuštěn zpět ven dezinfikovaný, zbavený nežádoucích bakterií a virů. Ne- ohrožuje tak zdraví lidí, zvířat ani rostlin v místnosti. Součástí všech Beghelli dezinfekčních čističek vzduchu je vý- měnná kazeta uvOxy® s již zmiňovanou UV-C lampou, která má až jednoletou životnost. Při dodržení parametrů UV-C záření je dosaženo maximální citlivosti na nebezpečné viry a bakterie, to zna- mená, že UV-C záření zajišťuje velmi vysoký standard dezinfekce vzduchu. Účinnost systému uvOxy® byla úspěšně testována na různých typech bakterií a virů, které byly mnohdy mnohem odolnější vůči UV-C záření například v porovnání s rodinou ko- ronavirů. Testy byly provedeny v Gelt International, vědecké poradenské společnosti a v Tecnal, akreditované laboratoři podle norem UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Tyto provedly testy účinnosti na různých nebezpečných a zvláště odolných mikroorganismech vůči UV záření, jako jsou Serratia marcescens, Bacillus subtilis, Clado- sporium sphaerospermum. Výsledky jejich testů potvrzují vysokou účinnost při dezinfekci vzduchu v různých pro- storách. První čistička vzduchu uvedená na trh, Beghelli SanificaAria 30, je tak schopna ošetřovat vzduch takovým způsobem, aby docházelo ke zničení až 99‚9% mikroorganismů. Zároveň nabízí ochranu od UV-C záření, které může být v běžné přírodě škodlivé. UV-C lampa je kryta v těle čističky, nedochází tak k pronikání záření mimo uzavřenou komoru. Běžné UV-C systémy navíc mohou generovat ultrafialové paprsky i s vlnovými délkami pod 254 nm, které zvyšují riziko tvorby O 3 . Technologie uvOxy® byla navržena takovým způsobem, aby se vytváření ozónu zabránilo. Je 100% bezpečná a účinná i v přítomnosti kli- matizačních zařízení. Kvalita dezinfekce je však podmíněna periodicitou čištění, pouze opakovanou dezinfekcí lze dosáh- nout kvalitního výsledku. Produktová řada SanificaAria 200 Connect vstupuje na trh v průběhu léta 2020 a nabídne jako první již zmíněnou čističku SanificaAria 30 a následně i model SanificaAria 200, určený pro ošetřování vzduchu v prostorách o větší rozloze. Je vhodná do různých typů prostor, jako například kanceláře, tělocvičny, nemocnice, školy, průmyslové haly, ale je vhodná i do domácností.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=