A-Z ELEKTRO leden / únor 2021

VĚDA A VÝZKUM 90 | A-Z ELEKTRO | leden/únor 2021 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc Tel.: (+420) 585 634 973 , Email: rcptm@upol.cz www.rcptm.com Facebook: https://www.facebook.com/rcptmcz Twitter: https://twitter.com/RCPTM1 Prestižní evropský projekt pro výzkum cílené léčby osteosarkomu odstartoval Z účastněné instituce spojuje snaha pokročit ve výzkumu léčby osteosarkomu, který je druhým nejčastějším zhoubným onemocně- ním kosti a nejvíce postihuje dospívající. Na úvodním on-line jednání v polovině ledna jednotlivá pracoviště prezentovala výzkumné aktivity, které budou využi- telné pro vývoj nanoplatforem pro cílený výzkum léčiv. „Zatímco kolegové z Irska jsou vynikajícími odbor- níky na vývoj léčiv, my v RCPTM můžeme nabídnout své zkušenosti s vývojem nanočástic, které by mohly sloužit k transportu léčiva k postižené tkáni. Part- neři z Itálie se zaměří na testování této cílené léčby na nádorových buňkách. Současně mají naši zahra- niční partneři bohaté zkušenosti s řešením velkých evropských projektů. Proto budeme moci sdílet nejen vědecké poznatky, ale také manažerské zkušenosti,“ uvedl koordinátor projektu Václav Ranc z RCPTM. Právě vybudování fungujícího konsorcia je dalším důležitým posláním projektu. Výrazně totiž zvyšuje šanci výzkumníků v dalších evropských projektových výzvách. „V budoucnu bychom tak mohli uspět při žá- dostech o velké evropské granty, díky nimž bychom chtěli výzkum dovést do úspěšného konce, tedy k vytvoření účinné strategie léčby tohoto nádorového onemocnění,“ doplnil Ranc. K formování výzkumného klastru, tedy jakési platformy pro spolupráci, přispějí také semináře, workshopy a výměnné stáže pro doktorandy. Inspiraci u zahraničních partnerů budou hledat i projektoví manažeři. Jedním z cílů je rovněž zvýšení publikačního výkonu o 20 procent. Cílem výzev Twinning je napomoci překonání roz- dílů mezi členskými státy a regiony při rozvoji a vy- užití výzkumného a inovačního potenciálu, podpořit účast v programu Horizont Evropa a přispět k rovno- měrnějšímu šíření excelentního výzkumu v evropském výzkumném prostoru. V poslední výzvě, která se uza- vřela v listopadu 2019, bylo podáno celkem 439 návrhů. Z tuzemska uspěli čtyři žadatelé, z toho dva projekty zamířily na Univerzitu Palackého a po jednom na Masarykovu univerzitu a Mendelovu univerzitu. Vědci v České republice získali od roku 2015 ve čtyřech výzvách podporu pro celkem 15 projektů. Vybudování platformy pro mezinárodní spolupráci při výzkumu cílené léčby osteosarkomu, tedy zhoubného onemocnění kosti, je hlavním cílem projektu NANO4TARMED z výzvy Twinning prestižního programu Horizont 2020, který od počátku letošního roku řeší vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého v Olomouci, Consiglio Nazionale delle Ricerche v Itálii a National University of Ireland Maynooth. Tříletý projekt je dotován částkou zhruba 19 milionů korun.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=