Instalační firmy, revizní technici, elektrikáři, nebo pracovníci elektroúdržby potřebují dnes ke své každodenní práci rychlý nástroj pro nalezení přechodových odporů v elektrickém rozvaděči.

Tato rychlá kontrola může být provedena během několika vteřin s pomocí termokamery, která nalezne jakékoliv zvýšení povrchové teploty. Funkce vyhledání nejteplejšího bodu na displeji termokamery nalezne elektrickou svorku s nejvyšší teplotou, označí přesné místo a uvede teplotu spoje.

testo akce 2019 1
Rozlišení termogramů z nových termokamer testo 865 a testo 868 je zvýšeno na 320x240 pixelů. Zvýšení rozlišení umožňuje patentovaná funkce SuperResolution. Detektor termokamer testo 865 a testo 868 má rozlišení 160x120 pixelů. Termokamera zaznamená v krátkém sledu více snímků z různých úhlů, díky třesu ruky uživatele. Z této sekvence se pak složí snímek s rozlišením termogramu 320x240 pixelů. Další dva modely nových termokamer pak mají detektor 240x180 pixelů u modelu testo 871 a 320x240 pixelů u modelu testo 872, při zapnuté fuknkci SuperResolution je to pak rozlišení termogramu vynikajících 480x360 pixelů, respektive 640x480 pixelů u testo 872.
Termokamery umožňují sledovat rozložení teplot na elektrickém rozvaděči zcela bezkontaktně a nedestruktivně. Díky tomu je možné kontrolovat, zda nedochází na elektrickém rozvaděči k nadměrnému zahřátí vlivem přechodového odporu. Veškerá kontrola probíhá velice rychle a pod napětím. Na vpravo uvedeném termogramu je teplota spoje vyšší než 190 °C.

testo akce 2019 2

Chytrá a propojená práce - testo Thermography App

S bezplatnou aplikací testo Thermography App pro iOS a Android se dají rychle vytvářet kompaktní zprávy, online je ukládat a odesílat e-mailem. Kromě toho App nabízí užitečné nástroje pro rychlou analýzu na místě měření - třeba pro doplnění dalších měřicích bodů, pro zjištění průběhu teplot v přímce nebo pro přidání komentářů k termosnímku. Rovněž je velmi praktické: pomocí App přetáhnete termosnímky live do Vašeho chytrého telefonu / tabletu a můžete jej používat jako druhý displej - například pro své zákazníky.

testo akce 2019 3

IRSoft – profesionální vyhodnocovací software

V tomto softwaru je možné otevřít více termografických snímků najednou a analyzovat je paralelně i navzájem. Všechny analýzy jsou v termogramech viditelné na první pohled a vzájemně srovnatelné. Nastavené změny termogramů mohou být snadno kopírovány na všechny otevřené termogramy pomocí kliknutí myši. Termogramy a reálné snímky jsou zobrazeny na obrazovce již během analýzy a automaticky jsou převzaty do termografické zprávy. Asistent tvorby zprávy vede uživatele krok za krokem k vytvoření jasné a srozumitelné zprávy. Jsou k dispozici různé šablony jak pro krátké zprávy, tak pro úplnou dokumentaci. Šablony obsahují veškeré relevantní informace o místě měření, úkolu měření a výsledcích měření. Kromě toho může uživatel využít vlastní šablonu, kterou si může vytvořit pomocí Designéru zprávy.

testo akce 2019 4

Více informací o termokamerách testo naleznete na stránkách:
www.testo.cz
www.termokamery-testo.cz

testo akce 2019 5

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...