Rozvody pro ovládání světel je rutinní záležitost, kterou řeší dnes a denně každá odborná elektroinstalační firma. V nejjednodušším provedení nejde o nic jiného než o spínání jednoho či více světelných okruhů kontaktními vypínači.

Situace se komplikuje s nástupem dvou dalších požadavků, a to regulace jasu (stmívání) a popřípadě regulace jasu automatické.
Regulace jasu vede na požadavek stmívačů, které mohou být v provedení jednoúčelového přístroje neboli stmívače nebo využívající systém světelné sběrnice, nejčastěji DALI. Použití DALI sběrnice je čím dál běžnější a přednost sběrnice se projeví tehdy, když je světel k ovládání větší množství, i když jde jen o pouhé zapínání a vypínání bez požadavku na stmívání.
V uvažovaných případech většího množství světel s určitými nároky na ovládání případně i automatickou regulací jasu není klasické řešení pomocí samostatných vypínačů nebo stmívačů optimální. Realizovatelné jistě je, ale za cenu vyššího počtu samostatných přístrojů, a tedy i nákladů na materiál a vyšší instalační pracnosti. Nasazení sběrnice DALI navíc klade požadavek speciálních ovládacích prvků DALI, (nikoliv v ceně kolébkového vypínače) a přitom nevyřeší případné zákaznické požadavky na automatickou regulaci jasu, které jsou čím dále častější. Obvyklými požadavky je vyrovnávání jasu v místnosti při změně jasu venkovního osvětlení, nebo v jednodušším případě sepnutí osvětlení při poklesu okolního jasu, nebo řízení osvětlení podle denní hodiny nebo přítomnosti osoby, anebo dokonce určitá kombinace všeho vyjmenovaného. Je zřejmé, že poslední zmíněné funkce už jednoúčelovou elektronikou řešit nejdou, a proto se užívá systémů pro automatizaci budov, známých též pod marketingovým pojmem „chytré domy“. Těch je celá řada, od tzv. proprietárních (tudíž na 90 % nekompatibilních s jinými výrobci) po jediný, celosvětově normalizovaný systém KNX. Jednou z překážek využití takových systémů je jeho nastavení, které vyžaduje vyšší kvalifikaci, někdy dokonce jednoduché programování.

sceny 2020 1


Systém Buspro značky HDL vyniká mezi řadou systémů pro automatizaci budov stavebnicovou koncepcí, která snižuje náklady na nezbytné minimum, a dále právě jednoduchostí nastavení. Buspro bylo vyvinuto s ohledem na potřeby odborníka v oboru elektrických instalací, který nemá ani čas ani úmysl se pouštět do studia programování, a proto systém omezuje požadavky na nastavení na minimum. Buspro přitom zajistí i pokročilé funkce osvětlení požadované uživatelem. Průměrně kvalifikovaný elektromontér, za předpokladu běžné orientace v OS Windows, je schopen nasazovat Buspro do svých realizací po dvoudenním školení, které český distributor tohoto systému (fa. HDL Automation s.r.o) nabízí zdarma.

sceny 2020 2

Buspro se používá celosvětově, ilustrativním příkladem použití v České republice jsou nedávné instalace provedené firmou L. Kret s.r.o (www.kret.cz). Jedna z nich je rekonstrukce osvětlení tiskárny Akcent na Praze 5, viz obr. 2. Vzhledem k povaze výroby je na kvalitu osvětlení kladen důraz, přičemž úspory energie byly pochopitelně na pořadu dne také. Proto byly použity kvalitní LED zdroje se stmíváním řízeným analogovým napětím 0-10 V. Řídicí napětí poskytuje patřičný modul Buspro (HDL-MRDA0610.432). Všechny další komponenty řízení Buspro včetně ovládacího nástěnného panelu s displejem jsou pospojeny v libovolném pořadí čtyřžilovým sdělovacím kablíkem, sloužícím jako systémová sběrnice. Osvětlení je ovládané panelem Buspro s displejem viz obr. 3. Kromě ručního přepnutí na požadovanou úroveň světla lze zvolit režim AUTO, kdy se úroveň osvětlení udržuje v optimální hladině, která je měřená senzorem světelné intenzity Buspro. Výsledkem, kromě zajištění světelné pohody, je úspora elektřiny.

sceny 2020 3

Jiným příkladem úspěšného nasazení systému Buspro je ovládání osvětlení Městské sportovní haly v Mladé Boleslavi. Zadáním provozovatele bylo tlumit světla ve 4 úrovních a možnost blokování ovladače umístěného v hale z hlavního ovladače v recepci. Žádaná vlastnost je v systému Buspro snadno nastavitelná a současně lze na displejích ovladačů zobrazovat symboly odpovídající stavu osvětlení, viz obr. 4. Rekonstrukcí výrazně poklesly náklady na elektřinu. Např. při natáčení zápasu do ČT sport postačovala úroveň 70% osvětlení.

sceny 2020 4

V obou uvedených případech byl k ovládání použit typ nástěnného panelu řady DLP, což je jeden z mnoha, které Buspro nabízí. Vybírat lze z panelů s displejem a bez displeje, s dotykovým ovládáním nebo s klasickými tlačítky atd.

Více informací na https://b2b.hdl-automation.cz/cz/produkty/buspro/ovladaci-panely

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...

Nejčtenější články