Německá firma EUCHNER patří k předním světovým výrobcům komponent sloužících k zajištění bezpečnosti osob pracujících na strojních zařízeních.

Jedná se hlavně o bezpečnostní dveřní spínače, zámky a dveřní systémy s technologií unikátně kódovaných RFID transpondérů, bezpečnostní relé a PLC a systémy elektronických klíčů EKS pro řízení přístupu i v bezpečnostně relevantních aplikacích. V následujícím článku si stručně představíme některé z novinek pro letošní rok.

Euchner GWY – nová brána pro komunikaci přes IO-Link

Optimalizovaná vzájemná komunikace je v současnosti hlavním tématem v bezpečnostním inženýrství. Nové bezpečnostní spínače, zámky a dveřní systémy od firmy Euchner jsou standardně vybaveny inovovaným výstupním rozhraním typu BP (samostatný provoz) nebo BR (možnost řazení do série) umožňujícím přenos dat. Klasické bezpečnostní polovodičové OSSD výstupy zůstávají zachovány a díky výrazně zkrácené délce testovacích pulsů lze nové přístroje připojit k téměř jakémukoliv bezpečnostnímu relé nebo PLC.
Zásadní inovací je vylepšená funkce monitorovacího jednokanálového výstupu určeného pro signalizaci stavu ochranného krytu do nadřazeného řídicího systému nebo vizualizace. Pokud je tento výstup připojen do komunikační brány Euchner GWY (nebo bezpečnostního modulu ESM-CB s integrovaným bezpečnostním relé), řídí brána přenos dat z jednotlivých připojených prvků a předává data do nadřazeného systému přes rozhraní IO-Link. To zajišťuje výměnu provozních a diagnostických dat na úrovni Průmyslu 4.0 i u jednodušších strojů, které nebývají na rozdíl od rozsáhlých linek v automobilovém průmyslu vybaveny komunikací přes sběrnici PROFINET/PROFIsafe. Proč není rozhraní IO-Link integrováno přímo ve spínačích? Jednak dosud neexistuje finálně standardizovaná možnost přenášet přes IO-Link bezpečnostně relevantní data (IO-Link safety) a hlavně: IO-Link má pro sériové pospojování prvků pomocí Y-konektorů nevyhovující hvězdicovou topologii, u které je každý prvek zapojen samostatným kabelem do IO-Link master modulu. Naše řešení umožňuje komunikovat až 20 spínačům paralelně zapojených na jediném vodiči a tuto komunikaci přes bránu GWY, která pracuje jako IO-Link slave.
Aby nedocházelo k zahlcení sběrnice a neúměrně dlouhým přenosovým časům, jsou procesně důležitá data (poloha dveří nebo stav jištění) přenášena neustále, ostatní méně důležitá data pak acyklicky na vyžádání. Kromě kompletní diagnostiky a historie chyb lze získat také informace důležité pro včasnou údržbu: indikace slabého signálu transpondéru (ukazuje na nepřesně seřízené dveře dřív, než se stav zhorší natolik, že dojde k zastavení stroje), počtu mechanických cyklů (důležité pro jistící mechanismus zámků, který nemá neomezenou živostnost), teplotě, napájecím napětí atd.
Velmi důležitým tématem je ochrana proti ochromení bezpečnostních prvků rozumně předvídatelným způsobem. I zde pomohou acyklicky přenášená data – například počet spínačů zapojených do série. Nadřazený řídící systém tak má možnost v pravidelných intervalech kontrolovat, zda nedošlo ke zkrácení řetězce například neoprávněným přemostěním jednoho ze spínačů. Lze také získat kód nejen aktuálně přiloženého aktuátoru, ale dokonce i kód blokovaného (v minulosti již použitého) nebo aktivního (v paměti spínače naučeného) aktuátoru. Kód aktivního aktuátoru může být uložen i v nadřazeném řídícím systému a jeho porovnáním s kódem momentálně přítomného aktuátoru lze odhalit i pokus o ochromení.
Zcela zásadní je možnost čtení kódu RFID transpondéru v aktuátoru u aplikací se spínači s vyhodnocením typu Multicode, tedy reagující nikoliv na jeden předem naučený, ale na všechny aktuátory stejného typu. V praxi se takové mohou vyskytovat například u otočných polohovacích stolů, kde je třeba mít bezpečnou informaci o tom, že se stůl nachází v některé z povolených poloh. Nově lze díky čtení kódu aktuátoru zjistit, která poloha to je. Už tedy není pro podobnou aplikaci nutné nasazovat bezpečnostní spínače a dodatečný identifikační systém pro získání polohy. Obdobně lze takto detekovat přítomnost a konkrétní kus vozíků s polotovary, přípravků nesených robotem atd.

prumysl 40 2020 1

Bezpečnostní zámky Euchner CTM vhodné i pro aplikace v potravinářství

Letos byla rodina rodina bezpečnostních prvků Euchner s možností komunikace přes IO-link rozšířena o nový bezpečnostní zámek CTM. Ať se jedná o montážní a jednoúčelové stroje nebo o zařízení k výrobě potravin, konstruktéři vždy čelí stejné výzvě, kterou je stále méně místa na bezpečnostní techniku a stále méně času na zapojování. CTM je tedy kompaktní bezpečnostní systém s jištěním dveří s kódovaným transpondérem, speciálně určený pro použití na malých a lehkých dveřích, klapkách a zásuvkách. Díky mimořádně malým rozměrům 120 × 36 × 25 milimetrů jej lze zvlášť snadno integrovat do konstrukčního řešení stroje. Novátorský aktuátor s kuličkou v elastomerovém ložisku umožňuje i bez lomeného či speciálního aktuátoru jistit dveře s extrémně malým poloměrem otáčení - od 100 mm. Konstruktérům tato koncepce jištění nabízí maximální flexibilitu při použití jediného typu aktuátoru. Jistící síla je s ohledem na rozměry vynikajících 1.000 N. V odjištěném stavu mají některé varianty přídržnou sílu až 50 N, díky čemuž je možné CTM používat i u dveří těsněných do gumy – při odemčení nedojde k otevření dveří.
Bistabilní funkce jištění nového bezpečnostního spínače CTM zajišťuje, že jištění ochranného krytu zůstává při výpadku napájení nebo při vypnutí zařízení ve svém aktuálním stavu. Zajištěné dveře jsou tudíž nadále jištěné. Pokud jištění aktivováno nebylo, lze je libovolně otevírat a zavírat. Při výpadku napájení už tedy nemůže dojít k nechtěnému uzavření osob.
Pro použití v potravinářském průmyslu vyvinuli specialisté na bezpečnostní techniku ze společnosti EUCHNER kromě standardního provedení také hygienickou variantu bezpečnostního spínače CTM. Tato varianta využívá výhradně materiály vhodné pro potravinářství. Například veškeré plasty jsou schválené podle nařízení EU č. 10/2011, kovové díly jsou z kvalitní nerezové oceli, krytí dosahuje IP69K. Díky hladkým povrchům, zaobleným hranám a materiálům odolným proti čisticím médiím se tato verze hodí zejména pro používání v potravinářském a balicím průmyslu.

prumysl 40 2020 2

Nové rozšiřující moduly MCM a MSM pro bezpečnostní dveřní systém Euchner MGB2 Modular

Bezpečnostní dveřní systém Euchner MGB2 Modular (obrázek 2) představuje nejvyšší vývojovou řadu dveřních systémů a je vybaven připojením přes PROFINET/PROFIsafe. Má velmi propracovanou konstrukci, díky níž je možno k jednomu PROFINET komunikačnímu modulu připojit až 6 modulů nejen pro zamykání (jištění) ochranných dveří, ale i pro instalaci dodatečných ovládacích prvků. Jednotlivé moduly jsou mezi sebou propojeny jediným obyčejným nestíněným kabelem s konektorem M12. Díky tomu není kabeláž prostorově náročná a je také velmi levná. Do modulů se pak instalují submoduly s ovládacími prvky dle požadavků aplikace (prosvětlená tlačítka, tlačítka nouzového zastavení, přepínače, konektor pro připojení souhlasného povelového zařízení, …).
Submoduly lze díky zdvojeným konektorům zasouvat i vzhůru nohama, takže výsledný celek je univerzální pro použití na levých i pravých dveřích. Také je lze v rámci servisu rychle vyměnit za nové a to dokonce za chodu (hot plugging).

prumysl 40 2020 3

Uživatelům, kteří u systému ochranných dveří MGB2 Modular potřebují více ovládacích prvků, teď společnost Euchner nabízí další řešení. Nový kompaktní rozšiřující modul MCM (obrázek 3) má celkem dva sloty pro submoduly. Díky tomu ho lze osadit až šesti ovládacími nebo aplikačními prvky, například tlačítkem nouzového zastavení, potvrzovacím tlačítkem nebo otočným spínačem s klíčem. Uživatelé tak mají na výběr mezi tímto malým rozšiřujícím modulem a stávající větší variantou, která se čtyřmi sloty nabízí prostor až pro dvanáct dalších ovládacích a aplikačních prvků.

prumysl 40 2020 4
Rozšiřující moduly MCM lze s novým submodulem MSM použít jako decentralizované periferie pro připojení elektromechanických bezpečnostních spínačů s konektory M12. Vstupy zabezpečené proti chybám dokážou snímat stavy signálu bezpečnostních spínačů, například lankového spínače, tlačítka nouzového zastavení nebo polohového spínače, a bezpečnostní signály přenášet po sběrnici PROFINET/PROFIsafe do nadřazeného řídicího systému. Submodul MSM disponuje třemi dvoukanálovými digitálními vstupy. Při použití malého rozšiřujícího modulu MCM tak lze připojit až 6 dvoukanálových bezpečnostních signálů. Do submodulu MSM je možno zapojit jak klasické šroubovací konektory M12, tak i moderní násuvné M12 Push-Pull.

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...

Nejčtenější články