Podle výrobkové normy IEC/EN 62606 je oblouková ochrana (AFDD) zařízení, jehož účelem je zmírnit následky poruch vlivem elektrického oblouku tak, že obvod zasažený poruchovým obloukem je detekován a automaticky odpojen.

Poruchy související s elektrickým obloukem mohou být způsobeny řadou příčin, např. poškozenou izolací, zachycením kabelů, nesprávnou instalací, přerušením žíly v kabelu, ultrafialovým zářením, nahlodáním kabelu hlodavci, uvolněným kontaktem a připojovacím místem, popř. prasklou vidlicí či prasklinou v plášti kabelu.
Zajištění bezpečnosti v domácnostech a budovách je pro společnost ABB prioritou, proto představuje nové řady obloukových ochran S-ARC1 (AFDD s instalačním jističem) a DS-ARC1 (AFDD s kombinací jistič/chránič), které zajišťují komplexní ochranu. Díky těmto výrobkům je možné včas detekovat většinu obecných nebezpečí vyvolaných poruchami v elektrické instalaci a minimalizovat riziko poškození vlivem požáru.
Obecně lze říct, že oblouková ochrana (AFDD) detekuje sériové poruchové oblouky (proud teče jedním vodičem koncového obvodu), paralelní poruchové oblouky (proud teče mezi aktivními vodiči, paralelně se zátěží) a zemní poruchové oblouky (proud teče z aktivního vodiče do země).

afdd abb 2019 5
Nová oblouková ochrana 1P+N v šířce pouhé dva moduly, s integrovaným instalačním jističem a s typovým označením S-ARC1 a S-ARC1 M je k dispozici ve verzi s vypínací schopností 6 a 10 kA a v této kombinaci poskytuje ochranu proti nadproudům a poruchovým obloukům (sériový a paralelní). Je-li dále zkombinována s proudovým chráničem zařazeným v příchozí větvi, tak S-ARC1 představuje optimální řešení při zajišťování dokonalé ochrany budov a cenných zařízení napájených z rozváděče a také osob, které se v tomto prostředí pohybují (obr. 1).
Oblouková ochrana DS-ARC1 se zabudovaným proudovým chráničem s nadproudovou ochranou, tj. kombinací jistič/chránič, je taktéž ve verzi 6 a 10 kA s možností výběru charakteristiky jističe B a C, citlivost je 30 mA s typem reziduálního proudu A. Výrobek je v šířce tří modulů (obr. 2). Poskytuje maximální ochranu proti nadproudům, přepětí, zemnímu spojení a poruchovým obloukům (sériový a paralelní). Navíc je tato ochrana vybavena optickou signalizací vybavení poruchou zemního spojení (modrý proužek na páčce) a funkcí vyvolání příčiny poslední poruchy.
Oblouková ochrana je vybavena dvojitými připojovacími svorkami pro snadné připojení kabelů nebo přípojnic. Připojení těchto nových řad je o 50 % rychlejší v porovnání s klasickými instalačními prvky. Uvedené ochrany mohou být použity také u přípojnic rozváděčového systému System Pro M compact®, kde eliminují potřebu dalšího kabelového připojení. Napájení je možné z horních i dolních svorek. Samozřejmostí je kompatibilita
s dalším příslušenstvím, jako jsou pomocné kontakty, signální kontakty podpěťové a přepěťové spouště.

afdd abb 2019 4
Aktuální stav přístroje je monitorován LED kontrolkami, které identifikují případnou příčinu vybavení ochrany. Toto řešení zkracuje dobu nutnou na údržbu a usnadňuje nalezení závady na síti a její odstranění. Díky interní jednotce elektroniky provádějí obloukové ochrany nových řad S-ARC1 a DS-ARC1 od společnosti ABB průběžný
autotest, který zaručuje kontinuitu provozu a brání nežádoucímu vybavení ochrany v případě neuspokojivého výsledku takového interního autotestu. V takovém případě zhasne LED kontrolka, popř. začne blikat střídavě
zeleně a červeně, avšak systém nevypne. Navíc obsahuje testovací tlačítko, kterým se ověřuje její správná funkce.
Obloukové ochrany jsou ideálním ochranným prvkem v noclehárnách, společenských prostorách, dětských jeslích, domovech s pečovatelskou službou i místnostech, prostorech a budovách s velkým rizikem požáru, jako
jsou např. výrobní haly, tiskárny nebo výrobní závody. Obloukové ochrany lze využít i v budovách stavěných z převážně zápalných/ hořlavých stavebních materiálů, např. v dřevěných domech nebo systémech s nucenou ventilací, popř. prostorách majících kulturní důležitost, jako jsou např. muzea, knihovny či umělecké galerie.

Více na www.abb.cz

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO březen/duben 2024

Rozšířené veletržní číslo časopisu se věnuje jako vždy v tuto dobu pozvánkám na stánky společností vystavujícím na...