Nový retrakční systém pro energetické řetězy zajišťuje bezchybnou funkci robotů v moderních továrnách.

Svařování, nýtování, pájení: Průmyslové roboty musí ve výrobě pracovat rychle a dynamicky, proto je bezpečné a kompaktní vedení kabelů a hadic nutností. Pokud se na řetězu v pracovní oblasti robota začnou tvořit smyčky, hrozí kolize smyčky řetězu s jinou částí robota nebo s okolní periferií a následné poškození kabelů, hadic i celého stroje. Nový retrakční systém TR.RSEL od firmy igus, kterou v Česku výhradně zastupuje společnost HENNLICH, vede řetěz na robotu lineárně. Tím je zajištěn bezproblémový provoz.

Průmyslové roboty například pro montáž součástí automobilů pracují ve vysokém pracovním nasazení a vykonávají velké množství rychlých pohybů. Pro zajištění spolehlivého přívodu dat, vzduchu a energie se používají energetické řetězy. Řetězy triflex® R jsou díky speciální konstrukci přizpůsobené 3D pohybům a práci na průmyslových robotech.

Rostoucí rozmanitost automatizované výroby vyžaduje nejen vedení elektrických a pneumatických kabelů, ale i hadic pro nýty a šrouby. Protože tyto hadice nejsou kompatibilní s malými poloměry ohybu kabelů, je pro přívod energií k robotu nutný tzv. retrakční systém,“ říká Jindřich Kollár, manažer pro energetické řetězy ve firmě HENNLICH.

Firma igus proto vyvinula nový retrakční systém triflex TR.RSEL, který zaručuje stabilní uchycení energetického řetězu na rameni robota. Zároveň zabraňuje připojenému přívodu energií ovlivňovat či blokovat pohyby robota, a to i ve vysoce dynamických aplikacích. Smyčky, které by vznikaly, mohou totiž vést k poškození energetického řetězu a jeho náplně i k poruše stroje.

levne vedeni kabelu 2019

Nízká cena a snadná montáž

Díky standardizovaným rozměrům a kompaktní konstrukci je možné namontovat retrakční systém přímo na třetí osu všech běžných typů robotů a snadno ho napojit na všechny existující série řetězu triflex® R jako je TRC nebo TRE. Použitím lineárního retrakčního systému navíc uživatel ušetří na délce kabelu, protože není potřeba dalšího ohybu. Retrakční systém Triflex TR.RSEL je dostupný ve variantě s dvěma elastomerovými lanky pro velikost řetězu triflex® R 70 a 85.

Více informací naleznete na www.hennlich.cz

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...

Nejčtenější články