V reakci na rostoucí požadavky výzkumných pracovníků na vysokých školách i v soukromých institucích a pěstitelů se skleníky a vertikálními farmami vyvinula společnost Osram speciální osvětlovací systém Phytofy RL.

K výzkumným pracovníkům a moderním pěstitelům se tak dostává systém využívající LED diody k nasazení v laboratořích a klimatických komorách, kde nyní mohou vyvíjet nové osvětlovací a pěstební postupy specifické pro danou rostlinu. Tyto postupy se mohou zúročit ve vypěstování rostlin o požadované kvalitě a organoleptických vlastnostech v potřebných výnosech.

Osram phytofy 1

Díky různým vlnovým délkám a intenzitám světla je možno provádět selektivní zásahy do metabolických procesů rostlin, ať zemědělských nebo okrasných. Tímto způsobem lze ovlivňovat výnosy, barvu, vůni a chuť i další vlastnosti rostliny. Výzkum z poslední doby prokázal, že na tento proces má vliv nejenom tzv. fotosynteticky aktivní záření v rozmezí od 400 do 700 nanometrů (nm), ale že vývoj rostliny ovlivňuje také záření kratších i delších vlnových délek. Na systému Phytofy RL je možno individuálně nastavovat šest spektrálních kanálů – od přírodní „daleké“ červené, typické pro konec dne, až po UV světlo, a současně je možno plánovat a v reálném čase přesně řídit hustotu toku fotosyntetického světla ve vlnových délkách: 385 nm, 450 nm, 521 nm, 660 nm, 730 nm a rovněž kanál s teple bílým světlem odpovídající teplotě chromatičnosti 2700 K. Současně je díky velkému počtu diod LED v tělese možno použít vyšší hustotu toku fotosyntetického světla.

Speciální charakteristikou zařízení je vysoce rovnoměrná distribuce světla. Kalibrovaný systém poskytuje rovněž přesnou mapu osvětlení, vypočítanou softwarem, takže nejsou zapotřebí žádná měření světelného toku. Díky zařízení Phytofy RL je možno aplikovat nejrůznější světelné režimy, aniž by bylo třeba mezi jednotlivými testy vyměňovat osvětlovací tělesa. Lze také naprogramovat velmi různorodé kombinace vlnových délek, s různými světelnými profily a pokrývající celou fotoperiodu. Mimoto získá uživatel po registraci pět světelných režimů speciálně vyvinutých firmou Osram.

Osram phytofy 2

Software pro zařízení vyvinula rovněž firma Osram, a to v součinnosti s rostlinnými biology. Používá se intuitivně přes grafické uživatelské rozhraní. Výhodou je také možnost vbudovat tento systém do klimatických komor. Plochá robustní konstrukce (667 x 299 x 44 mm, necelých 9 kilogramů) je optimalizována pro vertikální farmy, regálová zařízení nebo růstové komory.

Osvětlovací těleso Phytofy RL již používá NASA a Michiganská státní univerzita. Firma Osram ho využívá k výzkumu růstu, anthokyaninů a organoleptických vlastností, prováděnému v klimatické komoře na Vysoké škole technické v Mnichově.

Bližší informace o aplikacích zařízení Phytofy RL je možno najít na internetové stránce www.osram.com/phytofy

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...

Nejčtenější články