Společnost Volkswagen nedávno zveřejnila šestou generaci standardu VASS (Volkswagen Audi Seat Skoda), zahrnující aktualizaci na EPLAN verzi 2.9. Standard, který je používaný ve výrobních podnicích pro modely na platformě MEB.

Byl také doplněn o funkci projektování řídicí a spínací techniky ve 3D a o data pro obousměrnou výměnu s nástroji pro programování PLC. Do standardu byl navíc integrován nový systém rozvaděčů VX25 od firmy Rittal.

Rozhodnutí firmy Volkswagen poskytovat svým dodavatelům 3D data vytvořená v softwaru EPLAN Pro Panel v knihovnách standardu VASS znamená, že je nyní možné znázornit kompletní digitální dvojče rozvaděče a instalovaných komponent. Dříve byly součástí standardu jen reprezentace ve 2D ze systému EPLAN Electric P8. Pro dodavatele to při návrhu rozvaděčů otevírá cestu k dalším krokům v automatizaci výroby: od mechanického obrábění na NC strojích po automatizovanou finální montáž, zpracování kabelů a podporu zapojení. Firmy ocení plně vyvinuté konstrukční šablony poskytované firmou Volkswagen, které je možné využít jako základ pro rychlejší a kvalitnější návrh systémů, jejich výrobu a uvedení do provozu.

Jednotná dokumentace výrobního systému

Andreas Bamberg, Strategic Account Manager firmy EPLAN, vysvětluje: „Nová funkce konstruování ve 3D v softwaru EPLAN Pro Panel umožňuje přímo získat výrobní informace pro automatizovaný návrh rozvaděčů s řídicí a spínací technikou. Konstrukční kanceláře dále ocení integrovanou kontrolu kolizí a výpočet rozptylu ztrátového tepla komponent, protože to dovoluje optimalizovat jejich umístění v rozvaděči a optimalizovat návrh řídicího systému klimatizace Rittal z hlediska energetické účinnosti.“
Výhoda navíc: doplnění klíčových informací o řídicí technice do dat zařízení a projektu umožňuje – pomocí rozhraní AML – úplnou obousměrnou výměnu dat mezi systémy EPLAN (projektování hardwaru) a Siemens TIA Portal (návrh softwaru). „To výrazně snižuje množství práce potřebné pro projekci a návrh systémů, protože hardwarová struktura PLC, předem definované vstupy a výstupy a topologie sítě mohou být importovány přímo z prostředí EPLAN, nehledě na přesné zapojení portů,“ říká Bamberg. Za provozu výrobního systému a pro jeho pozdější modifikace nebo rozšiřování je možné informace z prostředí TIA Portal zavést zpět do projektu EPLAN. Tím je zaručeno, že aktuální dokumentace výrobního systému je jednotná a bez chyb, zkracuje procesy zadávání pro integraci do digitálního managementu výroby.

Standard VASS 2020 1

Nejmodernější technologie rozvaděčů

Společnost Rittal, dodávající velké rozvaděče i malé rozvodné skříně, je již léta součástí standardu koncernu Volkswagen, stejně jako EPLAN. Jak říká Markus Hülsmann, Global Key Account Manager Automotive společnosti Rittal: „Současná verze knihovny VASS V6 poskytuje plně integrované referenční rozvaděče ve 3D založené na novém systému rozvaděčů Rittal VX25.“ Zahrnuje také plně integrované příslušenství skříněk a deset variant montážního rámu AirSTREAM od firmy Friedrich Lütze, které lze vybrat přímo ze seznamu příslušenství a přidat k projektu jako kompletní makro. Hülsmann pokračuje: „To výrazně zmenšuje množství práce potřebné pro projektování, protože komponenty je možné umisťovat přímo do rozvaděče jen několika kliknutími.“ Další verze standardu VASS bude zahrnovat také doplnění knihoven o skříně AX a KS od firmy Rittal a odpovídající vzorové sestavy. Příslušná makra skříní ve 3D jsou již dostupná v databázi EPLAN Data Portal a lze je využít při konstruování v prostředí Pro Panel.

Standard VASS 2020 2

Cíl: digitální výroba

Automobilová výroba je stále náročnější, včetně požadavků na krátké doby uvedení výrobních zařízení do provozu, individualizovanou konstrukci, začlenění nových a moderních řídicích technologií a pokročilých způsobů údržby a servisu – abychom jmenovali alespoň některé. Volkswagen pilně pracuje na dalším vývoji automatizačních standardů, které potom předává i svým dodavatelům. Daniel Gräser z divize pro výrobní automatizaci a digitální výrobu společnosti Volkswagen říká: „Rozšíření standardu VASS o nejnovější součásti projekčního softwaru EPLAN a moderní technologie systémů Rittal znamená, že ideálně podporujeme naše dodavatele v digitalizaci a automatizaci jejich výrobních procesů. Současně tak přidáváme významnou komponentu na cestě k digitální továrně, jíž jsme se vydali.“ Digitální dvojče rozvaděče jakožto součást výrobního procesu je základem pro budoucí plně digitální procesy provozu a údržby.

Standard VASS 2020 3

Mezinárodní servisní podpora

Od roku 2018 nabízí EPLAN pro dodavatele v automobilovém průmyslu třídenní školení VASS V6 v angličtině a němčině. To vytváří mezinárodní základ pro úspěšné projektování podle tohoto standardu.

EPLAN Software & Service
www.eplan.cz

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...