Vibrace, stopy po chvění, zničení nástrojů – problémy, které připravovaly mnohé obráběče o klidný spánek, mohou být brzy minulostí. S chytrým hydraulickým upínačem nástrojů iTENDO představuje SCHUNK a start-up TOOL IT první inteligentní upínač nástrojů na světě.

Ten monitoruje proces obrábění přímo na nástroji a umožňuje regulaci řezných parametrů v reálném čase.

Inteligentní upínače nástrojů firmy SCHUNK, vyvinuté ve spolupráci s vídeňskou univerzitou TU Wien a společností TOOL IT GmbH taktéž z Vídně, využívají potenciál integrovaného monitorování procesu přímo v místě, kde se třísky tvoří. SCHUNK nazývá tuto strategii „Closest-to-the-part“, při níž je inteligence integrována do prvního neopotřebitelného dílu výbavy stroje, který se nachází nejblíže obrobku. Tento chytrý nástroj, který bude od roku 2019 v první fázi nabízen v kombinaci s hydraulickými upínači nástrojů SCHUNK TENDO, umožňuje kompletní dokumentaci procesní stability, bezobslužné monitorování limitní hodnoty, detekci zlomení nástroje a v reálném čase regulaci otáček a posuvu.
iTENDO je milníkem v oblasti technologie upínačů nástrojů," zdůrazňuje generální ředitel Henrik A. Schunk. „Poprvé kombinujeme vynikající mechanické vlastnosti naší vlajkové lodi TENDO s možnostmi digitálního monitorování procesu.” Podle Friedricha Bleichera, předsedy Institutu pro výrobní technologie (IFT) na vídeňské univerzitě TU Wien a zakladatele společnosti TOOL IT, umožňuje tento inteligentní upínač nástrojů unikátní součinnost: "Technologie vestavěných systémů (angl. tzv. Embedded Systems) spojuje nejvyšší stupeň procesní transparentnosti s potenciálem autonomního řízení procesu, aniž by se museli uživatelé zříci kvality a výkonnosti osvědčených přesných upínačů nástrojů," říká Bleicher.

iTENDO Anwendung. 2019 1

Geometrické a výkonnostní parametry zůstávají se snímači nezměněné

Upínače nástrojů s integrovanou procesní inteligencí mají stejný vnější tvar jako upínače stávající. Také průchod chladicí kapaliny je možný jako obvykle. Inteligentní systém vybavený snímačem, baterií a vysílací jednotkou zaznamenává proces přímo na nástroji, tyto údaje přenáší bezdrátově do přijímací jednotky umístěné v rozvodné skříni stroje a odtud kabelem do řídicí a vyhodnocovací jednotky, kde dochází k vyhodnocení dat. Algoritmus průběžně určuje stupeň stability procesu. V závislosti na konkrétní aplikaci mohou být pomocí webové služby definovány jak limitní hodnoty, tak i příslušné reakce při jejich překročení. Všechna procesní data zůstávají v uzavřené řídicí smyčce stroje, čímž je zajištěna maximální bezpečnost dat.

iTENDO Anwendung. 2019 2

Permanentní kontrola a řízení procesu

V průběhu obrábění inteligentní upínač nástrojů permanentně analyzuje proces obrábění. Stane-li se proces nestabilním, může být v reálném čase a bez zásahu operátora buď zastaven, nebo zpomalen či přizpůsoben na předem definované základní parametry, dokud se proces opět nevrátí do stabilní oblasti. Systém umožňuje jak kompletní dokumentování a sledování limitních hodnot, tak zlepšení kvality obrábění automatickou úpravou řezných parametrů při vibracích. Inteligentní upínače nástrojů mohou navíc umožnit analýzu stavu nástroje, jakož i zvýšení objemu odebraného materiálu. Systém je možné snadno doinstalovat na stávající technologii, aniž by byla nutná úprava nebo výměna dílů stroje. Protože algoritmy běží autonomně a obsluha definuje pouze limitní hodnoty a reakce, není třeba provádět odborné hodnocení získaných dat. Místo toho systém reguluje proces na základě vstupních dat autonomně a v reálném čase.

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...