Asi každý, kdo se pohybuje ve strojírenství, se setkal nebo slyšel o obráběcích strojích českého výrobce, firmy TRIMILL, a.s. TRIMILL se specializuje hlavně na vývoj, konstrukci, montáž a uvádění do provozu portálových obráběcích center určených pro obrábění nástrojů, forem a zápustek, ale také pro produkci a letecký průmysl.

V obráběcích strojích s vysokým stupněm automatizace je elektroinstalace často velmi složitá a koncepce zapojení samostatnými vodiči zde naráží na své meze, proto se při stavbě těchto obráběcích strojů konstruktéři v TRIMILLu spoléhají na sběrnicové systémy a komponenty Murrelektronik.

Využívání komponentů Murrelektronik nevzniklo ze dne na den, ale potřebami zákazníků. Bylo zapotřebí přehodnocení rozvodů pro sběr signálů po strojích a snaha o sjednocení a zjednodušení systému stávajících kabelových rozvodů. Jako nejvhodnější řešení se ukázaly již v roce 2007 pasivní slučovače Murrelektronik, které se začaly nasazovat na všech strojích spolu s konfekciovanými kabely pro vstupy a výstupy s konektory M12 dle standardu DESINA. Díky tomu se podařilo uspořit místo v rozváděčích, minimalizovat montážní a servisní časy a také snížit náklady na výrobu.

trimill 2020 1

S vývojem nové řady strojů v roce 2013 přestaly u složitějších strojů pasivní slučovače stačit. Z výběrového řízení na sběrnicový systém PROFIBUS DP u nového obráběcího stroje vzešly vítězně opět komponenty Murrelektronik, konkrétně řada IMPACT67, IMPACT20 a MVK s rozhraním PROFIBUS DP. Součástí byly kromě zmíněných komponentů také kabely, konektory a repeatery. Komponenty Murrelektronik pro sběrnice PROFIBUS DP se staly pro všechny další vyráběné stroje standardem.

"Velkou výhodou komponentů Murrelektronik je otevřenost systému, díky které se bez problémů připojí i produkty jiných výrobců. Na strojích je pak možné vytvořit téměř jakoukoliv topologii. Kromě produktů s krytím IP67 nám velkou službu poskytuje i modul IMPACT20, který se výborně hodí do rozvaděčů a svorkovnicových skříněk. To každý nemá", řekl Pavel Novák, vedoucí elektro konstrukce společnosti TRIMILL, a.s., a dále dodal, "Murrelektronik má všechno, co je pro konstrukci strojů v krytí IP67 a IP20 potřeba".

V roce 2018 se začalo v TRIMILLu uvažovat o dalším zdokonalení diagnostiky strojů, především díky potřebě připojení senzorů a akčních členů s rozhraním IO-Link, kde vedle hodnoty procesní veličiny je možné přenášet další informace, jako např. parametry nebo diagnostická hlášení. Rozhodlo se o postupném nasazování sběrnice PROFINET na nových strojích a budování systému pro Průmysl 4.0. To by mělo opět povýšit diagnostiku strojů a umožnit realizaci flexibilnější síťové topologie.

Z nového výběrového řízení a testování produktů různých výrobců byly zvoleny pro svou spolehlivost a odolnost osvědčené produkty Murrelektronik řady IMPACT67, IMPACT20 a MVK s rozhraním PROFINET. "Konkurence nespí a je třeba reagovat, PROFINET je pro rychlý a velkoobjemový sběr dat tzv. Průmyslu 4.0 v dnešní době nutností", řekl Pavel Novák a dodal, "Sběrnicové moduly Impact67 nebo MVK s PROFINETem se dokonale hodí pro snadnou integraci IO-link zařízení do našich strojů, protože se instalují přímo bez nutnosti použití dalších svorkovnicových skříní nebo rozvaděčů. To nám velmi usnadňuje montáž a spoří čas."

trimill 2020 3

Důvodem snadné integrace je „IODD on Board“, progresivní technologie společnosti Murrelektronik. Data senzorů a akčních členů uložená v IODD (popis zařízení IO) jsou vložena přímo do souborů GSDML sběrnicových modulů řady Impact67 a MVK. Když se připojí nějaké zařízení, pak lze přistupovat k těmto datům přímo, bez ruční konfigurace nebo speciálních softwarových nástrojů, zcela prakticky s již instalovanými nástroji řídící jednotky PLC. Jde o ukázkové použití techniky plug & play v praxi, což představuje značné usnadnění práce.

Kromě sběrnicových systémů TRIMILL na svých strojích používá mnoho dalších produktů Murrelektronik. Jedním z nich jsou elektronické jističe MICO Pro pro sledování proudové zátěže pro aplikace v oblasti 12 a 24 V DC s patentovaným vypínacím procesem. Mico Pro monitoruje zátěže a řídicí proudy a identifikuje kritické momenty. Pokud je na příslušné proudové větvi kritická hodnota, dojde k celému vypnutí větve. Velký důraz je kladen i na diagnostické funkce Mico Pro. Každý kanál je vybaven LED indikací stavu zařízení a digitální stavové signály lze přenést přímo do PLC.

Na obráběcích strojích se také využívají rozhraní Modlink MSDD, která umožňují jednoduchý a bezpečný přístup k řídicímu systému. Modlink MSDD je modulární systém skládající se ze standardizovaných jednoduchých a dvojitých rámů z kovu nebo plastu, které se integrují do pláště rozvaděče. Do nich je možné osadit více než 170 různých vložek se zásuvkami, specifickými pro různé státy a s různými datovými zásuvkami (například D-SUB, RJ45 nebo USB).

trimill 2020 3

Dále se využívají převodníky Pt100/0..10 V, převodníky pro IO-link, odrušovací moduly pro motory a další montážní materiál.

"Intuitivní a téměř bezporuchová montáž komponent Murrelektronik nám přináší velkou úsporu času. Neocenitelná je i spolehlivá technická podpora a servis", říká Pavel Novák a dodává: "Díky komponentům Murrelektronik jsme také dokázali sjednotit dokumentaci ke strojům, což nám přineslo další výhody. Budoucnost našich obráběcích strojů vidíme v kompletním nasazení PROFINETU pomocí komponent Murrelektronik a následném napojením do průmyslové sítě a cloudu."

V TRIMILLu se tak plně potvrzují cíle vizionářské společnosti Murrelektronik, přinášet zákazníkům úspory v elektrických instalacích na strojích a zařízeních díky svým uceleným systémovým řešením a využít potenciál strojů na maximum, bez dlouhých odstávek, díky zkracování doby instalace a uvádění strojů do provozu. Taková řešení významně snižují i zbytečné finanční náklady.

Více informací o společnosti TRIMILL naleznete na www.trimill.cz a o komponentách Murrelektronik na www.murrelektronik.cz.

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...

Nejčtenější články