MVK Metal Safety společnosti Murrelektronik umožňuje sběrnicová řešení pro aplikace bezpečnostní techniky. Otázky bezpečnosti mají v automatizační technice vysokou prioritu.

Se sběrnicovým modulem MVK Metal Safety nabízí Murrelektronik velmi zajímavé řešení pro bezpečnostní instalace. Lze s ním dosáhnout nejvyšších standardů: Safety Integrity Level 3 (podle IEC 61508 a IEC 62061) a Performance Level e (podle EN ISO 13849-1). Pro konkrétní využití je MVK Metal Safety k dispozici ve dvou variantách: čistě vstupní modul a smíšený modul se vstupy a výstupy.
V automatizačních řešeních s MVK Metal Safety se problémové výstupy deaktivují cílenými signály z řídicí jednotky. Tyto systémy vyžadují, aby jednotlivé komponenty vyhovovaly bezpečnostním požadavkům, aby bezpečná řídicí jednotka (F-PLC) vysílala spolehlivé signály a dále aby byla zajištěna spolehlivost přenosu.

Alternativa k bezpečnostní řídicí jednotce (F-PLC)

S kompaktním modulem IP67 MVK Metal lze bezpečnostní vstupy a výstupy připojit také přímo na velmi rozšířené Siemens Sinumerik 840D SL Profinet CNC, pokud je v řídicí jednotce aktivována funkce „safety integrated“. Bezpečnostní data senzorů jsou přenášena přímo prostřednictvím sběrnicového protokolu do řídicí jednotky. Nemusí již být v rozvaděči pasivně zapojeny. Díky tomu lze dosáhnout vysokých bezpečnostních standardů (SIL 3 a PLe).

optimalni ochrana 1

Dokonale sladěné

Sběrnicový modul MVK Metal Safety společnosti Murrelektronik je k dispozici jako čistě vstupní modul a jako smíšený modul s bezpečnými vstupy a výstupy. Na každou vstupní zásuvku M12 jsou k dispozici dva vstupy, které se v závislosti na aplikaci používají pro dva jednokanálové nebo jeden dvoukanálový bezpečnostní obvod. U dvoukanálových aplikací je možné konfigurovat kanály ekvivalentní nebo vzájemně antivalentní. Kromě toho lze nastavit dobu odchylky. To je důležité například, když dva senzory vykazují různé doby odezvy a musí být vzájemně přesně nastavené.
Aby byla data přenášena bezpečnostně, pracuje MVK Metal Safety s přenosovým protokolem PROFINET/PROFIsafe. Bezpečnostní data jsou přenášena pomocí PROFIsafe prostřednictvím téhož sběrnicového vedení jako nezabezpečené signály. Tak je možné do jednotlivých větví bezpečného sběrnicového řešení integrovat standardní moduly, aniž by došlo k vyšší náročnosti a nepřehlednosti instalace. To představuje obrovský potenciál úspory kabeláže. Kromě toho lze stávající sběrnicové řešení bez významných změn upgradovat na bezpečnostní systém.

Výrazné zvýšení počtu bezpečnostních výstupů

Pokud někdo realizuje instalační řešení na základě modulárního sběrnicového systému Cube67, které má splňovat nejvyšší bezpečnostní požadavky, pak je pro něj kombinace kompaktního a bezpečnostního sběrnicového modulu MVK Metal Safety s moduly Cube67 K3 atraktivním řešením. Pomocí bezpečnostních výstupů na MVK Metal Safety, ovládaných řadičem PROFINET/PROFIsafe, se na modulu K3 vytvoří až dvanáct bezpečnostních výstupů. Jsou rozděleny do dvou bezpečnostních obvodů vždy se třemi dvojitě obsaditelnými zásuvnými místy. Jednoduchým způsobem se tak znásobí počet bezpečnostních výstupů. Tím se ušetří prostor v rozvaděči, protože lze vynechat bezpečnostní relé, a minimálním počtem kabelů se sníží náročnost instalace.

optimalni ochrana 2

Rozsáhlé diagnostické funkce

Klíčem k hospodárnosti instalací strojů a zařízení je především schopnost zredukovat neplánované prostoje, vyladěné diagnostické funkce jsou proto podstatnou výhodou MVK Metal Safety. Všechny kanály jsou nezávisle na sobě monitorovány ohledně možných závad jako je přetížení, zkrat senzoru nebo porušení kabelu. Chyby jsou LED diodami indikovány přesně na postižených zásuvných místech a hlášeny řídicí jednotce. Přitom je zajištěno, že k vypínání kanálů dochází individuálně a sousední nechybové kanály nejsou negativně ovlivněny.
Vstupy modulů jsou navíc bezpečné proti zkratu mezi kanály. Chyby v důsledku přiskřípnutí kabelu nebo spojení se zemí jsou ihned rozpoznány a hlášeny pro konkrétní kanál. Tato časová synchronizace může být v případě potřeby deaktivována, například při použití světelných záclon, u nichž samotných se kontroluje zkrat mezi kanály.
Kromě variant s napájecí přípojkou 7/8“ a přípojkou M12 pro sběrnicová vedení nabízí Murrelektronik s modulem v přípojné technologii Push-Pull také řešení pro určité oblasti automobilového průmyslu, které má tu výhodu, že vedení je možné do modulu zapojit jen rukou bez použití nářadí.
Murrelektronik nabízí široké portfolio produktů tlačítek nouzového zastavení a resetovacích tlačítek vhodných pro integraci do bezpečnostních aplikací, která se do systému integrují jednoduše podle principu „zasunout - hotovo“. Připojení těchto ovládacích a signalizačních zařízení se provádí pomocí předmontovaných kabelů M12 (4-, 5 - nebo 8-pólových). Jde o řešení, které šetří čas a vylučuje riziko chyb v zapojení. Díky systému „Plug & Play“ jsou ovládací přístroje okamžitě integrovány do strojů a zařízení. Zvláště varianty s rozměrem 42 mm lze instalovat velmi rychle: Pouze se našroubuje kovový clip, například na hliníkový profil, pouzdro se zaklapne a připojí se kabel M12. Pomocí jednoho dílu příslušenství lze připojit několik variant osvětlených tlačítek nouzového zastavení nebo resetovací tlačítka přímo na sběrnicový modul MVK Metal Safety. Všechny komponenty s osvětleným resetovacím tlačítkem jsou standardně dodávány s několika barevnými vložkami. Vložky lze snadno zaklapnout na světelný prvek, takže budou svítit v požadované barvě.

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO březen/duben 2024

Rozšířené veletržní číslo časopisu se věnuje jako vždy v tuto dobu pozvánkám na stánky společností vystavujícím na...