Komunikace strojů a systémů se rychle rozšiřuje.. K dosažení úspěšné digitalizace musíte mít k dispozici výkonnou a spolehlivou síťovou technologii.

Je potřeba si položit otázku, zda je komunikační síť dostatečně silná na to, aby zvládla rozšíření flexibilních aplikací, a zjistit, jaké jsou nezbytné požadavky pro spolehlivé zasíťování kombinace klasických a digitálních zařízení. A nakonec potřebujte také vědět, zda je aplikace připravena na pokrok v datové komunikaci, který v budoucnu přijde.
Návrh, plánování a realizace průmyslových komunikačních sítí vyžaduje dokonalou znalost automatizačních technologií a musí zohledňovat hlavní požadavky pro zapojení dat do sítí, tedy spolehlivost, otevřenost a flexibilitu.
Společnost Murrelektronik dobře ví, že nezáleží pouze na schopnosti zajistit komponenty, jejichž rozsah sahá od základních switchů až po nejnovější zařízení s technologií POE, a kabely na jejich propojení, ale také na schopnosti poskytovat podporu a rady, které pomohou jejím partnerům při optimalizaci datových toků při současném omezování náročnosti jejich zapojení.
Sdílení znalostí, představování možností (včetně jejich výhod a nevýhod) a vysvětlování důvodů pro použití určitých komponent vám umožní vidět průmyslové sítě jako celek a zdůrazní přidanou hodnotu zvoleného řešení.

site murr 2021 3

Systémové vs. požadované sítě

Dnešní výrobní zařízení musejí být flexibilní a musejí umožňovat snadné provádění změn. Z tohoto důvodu je správný návrh topologie sítě klíčem k dosažení spolehlivosti funkcí strojů a systémů ve vztahu k datům a k zajištění toho, aby byl v souladu s aktuálními požadavky. Je také důležité kontrolovat tuto koncepci ohledně redundantních spojů, čehož je možno dosáhnout prostřednictvím nepřetržité segmentace a neomezeného přístupu k sítím na vyšší úrovni.
Vedle požadavku na otevřenost a flexibilitu musejí být průmyslové sítě navrhovány tak, aby vyhovovaly daným aplikacím. Správnou topologii sítě určují jednotlivé faktory volené koncovými uživateli, jako jsou digitální udržitelnost a rozšířená diagnostika.

site murr 2021 1

Základními prvky vaší sítě jsou switche

Inteligentní komponenty infrastruktury, tedy switche, dokáží číst příchozí data a odesílat je k příslušným zařízením. Výkon sítě tak závisí na výkonu switchů. Volba mezi nespravovanými a spravovanými switchi je tak nakonec omezena na potřeby a funkce zařízení.
Nespravované switche poskytují ethernetovým zařízením síťová připojení, aby mohla navzájem komunikovat. Jako prostředníci přidávají do sítě další porty, nenabízejí však inteligentní funkce, ani nemohou řídit síťový provoz. V průmyslovém prostředí se v malých sítích často používají právě nespravované switche.
Spravované switche naproti tomu nabízejí rozsáhlé možnosti při konfigurování portů a zařízení. Tyto switche přebírají důležité funkce při analyzování chyb, diagnostikování sítí a funkce pro redundantní mechanismy. Také optimalizují přenos dat, ale zároveň zvyšují pracnost při konfiguraci, a tím i celkové náklady. Jejich využití v síti však poskytuje výhody, které umožňují lepší kontrolu včetně případů, kdy je požadován vzdálený přístup.

site murr 2021 2

Veškerá pozornost upřená na průmyslové sítě

Řízení datového provozu pomocí switchů, při jejich správné volbě přinese zvýšení výkonu a efektivity průmyslové sítě. Použitím odpovídajících technologií se naleznou ta nejlepší řešení při vyhovující ceně.
Sledováním faktorů, jako například decentralizace, a použitím komplexního systémového přístupu, ke kterému Murrelektronik nabízí individualizované varianty, se mohou znalosti zákazníka o zapojení strojů rozšiřovat společně s efektivitou jeho sítě. Optimalizujte své průmyslové sítě s instalační technologií přizpůsobenou vašim potřebám!

JAK a KDE mohou správné switche zvýšit výkon průmyslové sítě, se můžete dozvědět na webových stránkách společnosti Murelektronik https://www.murrelektronik.cz/cz/novinky/sitove-technologie/

 

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO březen/duben 2024

Rozšířené veletržní číslo časopisu se věnuje jako vždy v tuto dobu pozvánkám na stánky společností vystavujícím na...