Eaton, globální leader v řízení energie, uvedl na trh svou první síťovou kartu Network M2 certifikovanou podle nejpřísnějších UL norem týkajících se kybernetické bezpečnosti.


Uvedení na trh znamená rozšíření programu kybernetické bezpečnosti společnosti Eaton a spolupráci s globální organizací UL stanovující měřitelná kritéria kybernetické bezpečnosti pro produkty a systémy řízení energie zapojené do sítě. Nová UL certifikace kybernetické bezpečnosti pro síťovou komunikaci zdrojů nepřerušovaného napájení (UPS) společnosti Eaton je důkazem celosvětových schopností společnosti Eaton splňovat nejpřísnější specifikace a očekávání zákazníků pro bezpečné a zabezpečené řízené energie ve stále více propojenějších prostředích.
Jako nejnovější síťový zdroj nepřerušovaného napájení (UPS) společnosti Eaton poskytuje Network M2 IT profesionálům nové možnosti a vynikající rychlost při současném zajištění nejvyšší úrovně ochrany před vznikajícími kybernetickými hrozbami a splnění nejpřísnější bezpečnostní normy UL 2900-2-2.
Vývoj karty Network M2 probíhal dle rámcové filozofie Eaton „zabezpečení návrhem“, což je hluboce zabudovaný přístup pro řízení rizik kybernetické bezpečnosti během celé provozní životnosti výrobku.
Network M2 zlepšuje stabilitu napájecího systému tím, že upozorňuje správce na problémy a umožňuje řízené a šetrné vypínání serverů a úložišť. Toto zařízení je dále kompatibilní se softwarem Intelligent Power Manager (IPM) Eaton a s volitelnými monitorovacími sondami druhé generace pro zlepšení kontinuity podnikání a posílení odolnosti datových center. Například v případě anomálií v napájení nebo prostředí může karta Network M2 aktivovat nakonfigurované postupy tak, aby byl zachován provoz aplikací s kritickým statusem.

Eaton Network m2 2019

Zabezpečení všudypřítomné konektivity

Ve světě, který je stále inteligentnější a propojenější, jsou nejvyššími prioritami zabezpečení a důvěra. A nikde to neplatí tak, jako v datovém centru. Tato zařízení pracují s nejkritičtějšími informacemi a aplikacemi podniku a jsou tedy přitažlivým terčem pro kybernetické zločince. V důsledku toho musí organizace pracovat usilovněji než kdy dříve, na zajištění co možná nejvyššího zabezpečení a odolnosti svých datových center.
Zatímco systémy UPS jsou dlouhou dobu kriticky důležité pro zajištění kontinuity datových center a obnovu po události, nyní je u nich běžné, že jsou připojeny k veřejnému cloudu. To poskytuje výhody týkající se monitorování a optimalizace sítě, zvýšení celkové spolehlivosti a umožnění využití UPS pro skladování energie nebo v rámci řešení UPS-as-a-Reserve (UPS jako rezerva). Vyšší konektivita UPS nabízí také cestu do datového centra jakožto možné ohrožení, kterého již v minulosti kybernetičtí zločinci využívali. Napadený zdroj UPS může znamenat ohrožení odolnosti, může umožnit uchovávání informací o spotřebě energie na místě nebo může sloužit jako vstupní prvek pro další vniknutí do sítě.

Výkonné zabezpečovací řešení

S tím, jak jsou kybernetické hrozby stále všudy přítomnější a sofistikovanější, je životně důležité zajistit, aby zdroj UPS neposkytoval místo kudy do systému vniknout. Životní cyklus vývoje zabezpečení Eaton zajišťuje, že výrobky jsou „zabezpečené návrhem“. Zařízení Network M2 je navrženo k ochraně UPS datových center a rozváděčů ePDU proti kybernetickým hrozbám po celou jejich provozní životnost. K dosažení tohoto cíle společnost Eaton úzce spolupracovala s uznávaným leaderem v oblasti norem UL, v rámci globálního spojeného úsilí mezi její divizí Power Quality (PQD) a Centrem kybernetické bezpečnosti (CSCE).
S první zkušební laboratoří v tomto odvětví schválenou pro účast v programu zajištění kybernetické bezpečnosti UL a s druhou laboratoří schválenou nedávno je společnost Eaton schopna přísně posuzovat shodu svých výrobků s normami UL 2900-1 a 2900-2-2.
Karta Network M2 má nyní certifikát UL podle normy UL 2900-2-2. Její vylepšení v oblasti kybernetické bezpečnosti zahrnují silnější šifrování, konfigurovatelné zásady používání hesel a používání podepsaných digitálních certifikátů. Navíc je toto zařízení kompatibilní s dnes všudypřítomnými síťovými switchi a navíc může být karta instalována pouze v gigabitových sítích datových center.
Po ohromném množství tvrdé práce, zaujetí a úzké spolupráce mezi našimi týmy po celém světě jsme nadšeni, že karta Network M2 získala certifikaci UL“, říká Eric Rueda, Software and connectivity product line manager, divize Power Quality, Electrical Sector EMEA. „Jde o úspěch, který skutečně prokazuje sílu zkombinování specializovaných odborných znalostí a zdrojů v našem podniku.“

Ve světě všudy přítomné konektivity jsou důvěryhodná prostředí zcela zásadní“, pokračuje Eric Rueda. „Naši zákazníci nechtějí se svými systémy riskovat. To je důvod, proč je kybernetická bezpečnost součástí naší DNA ve společnosti Eaton. Na zabezpečení nahlížíme jako na nekonečnou cestu a náš přístup je brán tak, aby zajišťoval bezpečnost výrobků během celého životního cyklu výrobků s cílem zamezit získání jakékoliv stopy ze strany kybernetických zločinců. Naše výrobky jsou testovány v našich specializovaných laboratořích dle nejpřísnějších norem UL a můžeme tedy zajistit, že naši zákazníci se mohou spojit se světem s důvěrou.“
S tím, jak průmysl představuje stále více a stále inteligentnější navzájem propojené technologie, které dále navazují na náš každodenní život, je důvěra stále důležitější“, uzavírá Rueda. „Potřebujeme přeměnit internet věcí na bezpečný internet bytostí, a naše společné úsilí pomáhá, abychom toho dosáhli.“

Podrobnější informace o kartě Network M2 jsou uvedeny v jejích technických specifikacích.

Chcete-li se dozvědět více o společnosti Eaton, navštivte www.eaton.cz.

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...

Nejčtenější články