Společnost Premium, která sídlí v Barceloně ve Španělsku již více než 37 let, navrhuje a vyrábí systémy přeměny energie pro ty segmenty trhu, které vyžadují vysoce kvalitní, spolehlivé, silné a odolné výrobky.


Nabídka převodníků stejnosměrného proudu a stejnosměrných střídačů Premium je rozsáhlá. Jsou vhodné pro řadu elektrických a elektronických systémů pro osobní i nákladní dopravu a široké spektrum průmyslových aplikací.
Výzkumné a projektové zařízení v centrále společnosti Premium provádí rozsáhlé kontroly od návrhové koncepce přes prototyp až po výrobu. To zajišťuje nejvyšší kvalitu a výkon nejen ve vývoji, ale také po celou dobu životnosti výrobku.
Všechny produkty procházejí zrychleným testováním životnosti při plném zatížení a v rozšířených teplotních podmínkách, což pomáhá identifikovat jakoukoli slabinu komponentů v rané fázi.

Premium stridace 1

Zkoušky zahrnují:

Klimatické testování
Testování probíhá v prostředí od -70 °C do + 150 ° C. Měření se provádí a zaznamenává na klíčových komponentech, jak při statických teplotách, tak při ostrých výkyvech v tepelném profilu.
Testování elektromagnetické kompatibility (EMC Testing)
Prováděno ve firmě od prvotního návrhu. Zkoušky emisí a odolnosti se provádějí v dobře vybavené zkušební komoře včetně schopnosti provádět testy elektromagnetického pole do 20V/m a 3GHz.

Elektrická a požární bezpečnost
Všechny výrobky byly navrženy v souladu s normou EN60950 s plánovanou změnou na EN62368. Výrobky jsou také testovány podle EN45545-2 pro požární bezpečnost a obecně na požadavky normy EN50155. Testování dle výše uvedených norem je opět nedílnou součástí fáze návrhu s pravidelnou kontrolou každého návrhu tak, aby byla zajištěna shoda ve všech fázích.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

DC/AC STŘÍDAČE VHODNÉ PRO DISTRIBUCI AC NAPĚTÍ A EMERGENCY HVAC
AXIMA nově nabízí plnou dostupnost střídačů DC-AC (OCS / ODS / ODX Series) s výkonem od 260W do 4,5KW (brzy k dispozici 6kW). Invertory jsou k dispozici buď s jedním nebo třemi fázovými výstupy. Společnost Premium vyvinula tyto střídače pro použití v průmyslových a dopravních aplikacích (schváleno EN50155).
Střídače jsou dodávány s řadou příslušenství pro montáž do skříní rack nebo na panel. Mohou pracovat při okolní teplotě od -25 °C do +70 °C (polovina zatížení) nebo 55 ° C (plné zatížení).
Na vyžádání lze dodat i produkty, které mohou pracovat v teplotním rozsahem -40°C až +85°C. Chlazení vzduchem je zajištěno inteligentním řízením otáček ventilátoru, aby se maximalizovala životnost ventilátoru a účinnost střídačů.
Díky robustnímu, výkonnému (s účinností nad 90%) a kompaktnímu provedení jsou invertory OCS / ODS / ODX vhodné pro nejnáročnější a nejdůležitější aplikace.

Střídače mají ve standardu ochranu proti přepětí, přetížení, zkratu na výstupu a přehřátí. Díky tomu umožňují bezpečné vypnutí. Kromě toho jsou střídače odpojeny, když vstupní napětí klesne pod prahové hodnoty napětí, čímž se prodlužuje životnost baterií.

Verze pro železniční aplikace jsou v souladu se všemi požadavky EN50155 s dodatečným zkoušením podle EN45545-2 pro požár a kouř. Premium také vyvinuli verzi svého 1500W střídače, který splňuje požadavky RIA12 (385V přepětí na 20mS).

Nejnovější modely Premium zahrnují řadu ODX (třífázové výstupní střídače), které byly navrženy pro aplikace pro řízení motoru a zahrnují následující funkce:

  • Port RS-232: slouží ke konfiguraci a ovládání jednotky
  • Inverze fází: slouží k definování směru otáčení motoru
  • Programovatelné výstupní napětí a frekvence
  • Programovatelný měkký start (řízení napětí a frekvence)
  • Volba různých vstupních napětí
  • Izolované alarmy

Díky těmto vlastnostem je řada ODS / OSX perfektní volbou pro systémy s vysokou spolehlivostí, jako je EMERGENCY HVAC, ale stejně tak v aplikacích jako STŘÍDAČ PRO DISTRIBUCI AC NAPĚTÍ. Široká nabídka střídačů Premium nabízí řešení s výborným poměrem kvalita/cena, při zachování spolehlivosti a robustnosti na nejvyšší úrovni.

Vzhledem k úzké spolupráci s výrobci, jako je Premium, může společnost AXIMA přinést na trh nejnovější technologie a produkty, jako jsou nové střídače série ODX. Premium navrhuje a vyrábí širokou škálu produktů, které napájí zařízení jak na průmyslových, tak i na dopravních trzích po celém světě.

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...