Vedení dat a médií vysokou rychlostí v úzkých prostorech je velkou výzvou pro mnoho uživatelů, například v intralogistice. Pro tyto aplikace dodává firma igus, kterou v Česku výhradně zastupuje litoměřická společnost HENNLICH, kompaktní systém micro flizz® pro vedení energií na pojezdech o délce až 100 metrů.

Skládá se z energetického řetězu, flexibilních kabelů chainflex® pro malé poloměry ohybu a hliníkového vodicího kanálu. Micro flizz® může být vybaven novým senzorem CF.D pro sběrnicové kabely, který monitoruje vlastnosti přenosu dat a je schopen v předstihu varovat před poruchou.
Pro přívody energií v úzkých prostorech s rychlým pohybem v řadách například u regálových zakladačů, se běžně používají trolejové systémy. Jejich nevýhodou je, že slouží pouze pro přenos energie. „Igus proto vyvinul systém micro flizz® pro napájení nejen energiemi, ale i daty, kapalinami a vzduchem, a to jak ve vertikálním tak horizontálním směru. Micro flizz® se skládá z plastového energetického řetězu, který se pohybuje v hliníkovém vodicím kanále a je možné ho použít pro rychlost pojezdu až 6 m/s se zrychlením do 4 m/s2,“ popisuje Jan Švarc, manažer pro energetické řetězy ve firmě HENNLICH.
Kromě vysoce flexibilních kabelů chainflex® - ovládacích, datových a silových s malými poloměry ohybu - mohou být v řetězu vedeny i hadice a datové kabely s přenosovou rychlostí až 10 Gbit/s. Díky důkladnému testování v laboratoři igus o rozloze 2.750 m2 může firma poskytnout záruku 36 měsíců na všechny typy kabelů. „Pokud chce uživatel sledovat vlastnosti přenosu dat použitých sběrnicových kabelů, nabízíme možnost integrace inteligentního systému CF.D. Tato novinka zachycuje změny v přenosu dat vlivem opotřebení a poskytuje včasnou informaci o nutnosti výměny. Údržba tak může být naplánována s předstihem a nehrozí neplánované odstávky,“ doplňuje Jan Švarc.

Micro flizz 2019 2

Modulární konstrukce a snadné čištění

Hlavní výhodou systému micro flizz® je jeho speciální konstrukce. Integrovaná boční "křídla" drží řetěz pevně ve speciálním žlábku horní a dolní části kanálu a plastové pružiny na příčkách řetězu zajišťují rychlé a tiché odvalování. Je tak zajištěno významné snížení tření, opotřebení, hluku a spotřebované energie. Díky snadné rozložitelnosti jsou jednotlivé části systému dobře přístupné a snadno se čistí. Z toho důvodu je micro flizz ideální pro použití ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Systém je dodáván ve třech velikostech dle průměru použitých kabelů.

Více informací naleznete na www.hennlich.cz

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...