Od poloviny února je dostupná nová verze platformy EPLAN 2.9. Uživatelé v ní mohou snadno vytvářet QR kódy s hyperlinkovými odkazy, které lze následně snadno otevřít, kdekoliv se nacházíte, a to přímo z mobilních zařízení.

Správa hladin nyní umožňuje automatické uložení všech změn, a ještě více usnadňuje implementaci podnikových standardů. Hromadná editace projektových dat s využitím rozšířených navigátorů tak dovoluje rychlejší dokončení projektů. A pokud jde o standardizaci, nová verze umožňuje snadněji znovu využívat již hotová makra.

V platformě EPLAN, verze 2.9, je možné snadno vytvářet QR kódy. Uživatelé do nich mohou ve své dokumentaci ukládat hyperlinkové odkazy, jež mohou být později skenovány a otevírány v aplikacích na mobilních zařízeních, jako jsou chytré telefony nebo tablety. Je možné používat jak interní, tak i externí odkazy – díky tomu se dřívější únavné přepisování odkazů stává minulostí. QR kódy fungují v elektronické i tištěné dokumentaci, práce s ní je tedy díky tomu rychlejší a snazší. Do zástupných objektů byla přidána možnost výměny symbolů, takže nyní mohou být nahrazeny volbou odpovídající sady hodnot. Uživatelé ocení také větší transparentnost s menším množstvím variant maker.

eplan 29 2020 1

Ukotvitelná správa hladin

Ještě více byla usnadněna správa hladin, jež je k dispozici jako ukotvitelný dialog: všechny změny se nyní ukládají automaticky. Vylepšení doplňují další funkce, včetně vyhledávání hladin a změny jejich vlastností. Odteď je snadné vyhledávat v projektu všechny objekty, které jsou přiřazeny k určité hladině projektu nebo podprojektu. Konstruktéři potom mohou pro objekt nalezený ve výsledcích vyhledávání použít dialog vlastností, aby změnili přiřazení hladiny, kterou právě našli. To umožňuje snadno vyhledat hladiny, které byly k projektu přidány prostřednictvím importu souborů DXF nebo DWG, rychle je modifikovat a použít stejně jako uživatelem definované hladiny. Další výhodou je, že uživatelé mohou podnikové standardy implementovat pomocí jednoduchých přizpůsobení a definic, analogicky jako v navigátorech.

Rychle k cíli: zobrazení navigátoru

Už v minulé verzi platformy EPLAN bylo zobrazení řádkového seznamu v navigátorech maker nahrazeno tabulkou s buňkami, které je možné mnohem snadněji editovat. V nejnovější verzi byla tato funkce rozšířena také na doplňkové navigátory, např. navigátor přístrojů, navigátor PLC nebo navigátor kabelů. To přináší verzi 2.9 velké výhody pro praxi, neboť data projektu je nyní možné snadno editovat hromadně v jednom okamžiku. Pokud jde o makra, jakmile je makro hotovo, je možné jej pomocí myši (drag&drop) v navigátoru maker jako standardizované vkládat do dalších projektů. To přirozeně platí i pro makra nebo schematické projekty, v nichž uživatel vytvořil okénková a symbolická makra. Výsledkem jsou významné úspory času, neboť již není nutný předchozí, uživatelsky méně přívětivý výběr maker z adresářů. Dalším přínosem je fakt, že tato data je možné opakovaně používat, což přináší lepší kvalitu projektů.

Chytře konfigurovatelné zobrazení vlastností

Nový dialog pro správu usnadňuje uživatelům při umisťování zařízení do 3D zobrazení a do schémat editaci zobrazení uživatelsky definovaných vlastností. Uživatelé mohou v tomto dialogu zkontrolovat a snadno odstranit uživatelsky definovaná zobrazení vlastností, která nejsou používána. Kontextové menu pomáhá uživatelům snadno najít i dříve užité vlastnosti. Přínosy jsou jasné: všechna zobrazení vlastností existující v projektu mohou být zobrazena na jednom místě. Navíc je možné při exportu a importu zobrazení vlastností pro různé komponenty editovat několik vlastností simultánně. Stejně snadno lze překládat názvy a nové možnosti hledání pomáhají při nastavení, které urychluje implementaci podnikových standardů.

eplan 29 2020 2

Překlady: mnohem přehlednější

Ve verzi 2.9 jsou u mnoha vlastností a v mnoha vstupních polích v projektech a ve správě artiklů možná vícejazyčná zadání. Uživatel je potom může přeložit do jednotného jazyka buď ručně, nebo jsou přeložena automaticky. Platforma EPLAN ve verzi 2.9 přináší mimořádnou pomoc u překladů: pole, u nichž jsou možná vícejazyčná zadání, jsou standardně v uživatelském rozhraní označena ikonou „glóbu“. Jak to funguje? Jestliže konstruktér zadá do multijazyčného pole textovou informaci, je nejprve jazykově nezávislá. V případě, že je třeba ji přeložit, je následně přiřazena specifickému zdrojovému jazyku.

Více novinek o EPLAN ve verzi 2.9 naleznete na: www.eplan.cz/platforma2_9

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO březen/duben 2024

Rozšířené veletržní číslo časopisu se věnuje jako vždy v tuto dobu pozvánkám na stánky společností vystavujícím na...

Nejčtenější články