Německá firma EUCHNER patří k předním světovým výrobcům komponent sloužících k zajištění bezpečnosti osob pracujících na strojních zařízeních.

Jedná se hlavně o bezpečnostní dveřní spínače, zámky a dveřní systémy s technologií unikátně kódovaných RFID transpondérů, bezpečnostní relé a PLC a systémy elektronických klíčů EKS pro řízení přístupu i v bezpečnostně relevantních aplikacích. V následujícím článku si stručně představíme některé z novinek pro letošní rok.

Nové rozhraní BP/BR s možností komunikace přes IO-Link

Optimalizovaná vzájemná komunikace je v současnosti hlavním tématem v bezpečnostním inženýrství. Nemusí se vždy jednat o velmi komplexní aplikace zítřka založené na modelu Průmyslu 4.0, ale i o spíše nenápadné inovace nabízející významné ekonomické výhody. Nové bezpečnostní prvky firmy Euchner jsou standardně vybaveny inovovaným výstupním rozhraním typu BP (samostatný provoz) /BR (možnost řazení do série). Klasické bezpečnostní polovodičové OSSD výstupy zůstávají zachovány a díky výrazně zkrácené délce testovacích pulsů lze nové přístroje připojit k téměř jakémukoliv bezpečnostnímu relé nebo PLC. Novinkou je funkce hot plugging u sériově řazených přístrojů. Zatímco dříve bylo nutné po výměně poškozeného přístroje celý sériově pospojovaný řetězec odpojit a znovu připojit na napájení, nyní stačí jen odpojit konektor od nefunkčního přístroje a připojit nový. Komunikace s ostatními přístroji bude během krátkého okamžiku znovu navázána a budou sepnuty bezpečnostní výstupy. Tím se výrazně zkracují časy potřebné pro opravu, navíc bez nutnosti vypínání ostatních částí ovládacích systémů.
Zásadní inovací je vylepšená funkce monitorovacího jednokanálového výstupu určeného pro signalizaci stavu ochranného krytu do nadřazeného řídicího systému nebo vizualizace. Nově umí tento výstup komunikovat s bezpečnostním modulem Euchner ESM-CB, který (kromě funkce bezpečnostního relé) obsahuje převodník na rozhraní IO-Link. To zajišťuje možnost výměny provozních a diagnostických dat na úrovni Průmyslu 4.0 i u jednodušších strojů, které nebývají na rozdíl od rozsáhlých linek v automobilovém průmyslu vybaveny komunikací přes sběrnici PROFINET/PROFIsafe. Jsou-li totiž tradiční bezpečnostní spínače bez možnosti komunikace zapojeny do série, je nutné vynaložit velké úsilí na zjištění, který z nich způsobil zastavení stroje a z jakého důvodu, čímž narůstají prostoje. Oproti tomu nové řešení od firmy Euchner umožňuje přenášet data ze sériově pospojovaných spínačů nebo zámků po jediném vodiči pomocí tradičních Y-rozdvojek a následně je převést na sběrnici IO-Link.

eauchner 2020 1

Modulární bezpečnostní zámky Euchner CEM-C60

Nové bezpečnostní zámky řady CEM-C60 (obrázek 1) jsou určeny pro aplikace, kde není třeba bezpečné monitorování jištění, tedy typicky pro aplikace typu ochrany procesu před zastavením při nechtěném otevření ochranného krytu.
Díky modulární konstrukci získáváte větší flexibilitu při volbě bezpečnostního spínače a ještě větší svobodu při volbě vhodné varianty připojení. Zámek CEM-C60 je tvořen samostatným jisticím elektromagnetem, příslušný bezpečnostní spínač, který slouží k bezpečné detekci polohy dveří, volíte Vy. Použít lze jako nové typy CES-C07 s rozhraním BP/BR, tak i spínače řady CES-C04 pro zachování možnosti spojování do série se staršími přístroji s rozhraním AR. Požadovaný spínač se upevní na jištění CEM-C60 a slouží k bezpečné detekci polohy dveří. Tímto způsobem můžete bez výrazné námahy bezpečnostní spínače přestavět na zámek/jištění ochranného krytu k ochraně procesů. Jisticí elektromagnet zamezuje nechtěnému otevření ochranných dveří. I při vypnutém elektromagnetu přidržuje vestavěný permanentní magnet (u některých typů) dveře v zavřené poloze přidržovací sílou 30 N. Jako protikus k jisticímu elektromagnetu a bezpečnostnímu spínači funguje aktuátor. Ten sestává z kotevní desky a transpondéru. Pružně uložený aktuátor se dá se vychýlit v úhlu až ±4 °. Při zavírání dveří se díky tomu samostatně přizpůsobuje ploše jisticího elektromagnetu CEM, a to i pokud by se v průběhu času o něco zhoršilo její seřízení. Jištění CEM-C60 je způsobem upevnění a roztečí montážních otvorů kompatibilní s léty prověřenými čtecími hlavami CEM.

eauchner 2020 2

Bezpečnostní zámky Euchner CTM

Letos byla rodina rodina bezpečnostních prvků Euchner s možností komunikace přes IO-link rozšířena o nový bezpečnostní zámek CTM (obrázek 2). Ať se jedná o obráběcí či balicí stroje nebo o zařízení k výrobě potravin, konstruktéři vždy čelí stejné výzvě, kterou je stále méně místa na bezpečnostní techniku a stále méně času na zapojování. CTM je tedy kompaktní bezpečnostní systém s jištěním dveří s kódovaným transpondérem, speciálně určený pro použití na malých a lehkých dveřích, klapkách a zásuvkách. Díky mimořádně malým rozměrům 120 × 36 × 25 milimetrů jej lze zvlášť snadno integrovat do konstrukčního řešení stroje. Novátorský aktuátor s kuličkou v elastomerovém ložisku umožňuje i bez lomeného či speciálního aktuátoru jistit dveře s extrémně malým poloměrem otáčení - od 100 mm. Konstruktérům tato koncepce jištění nabízí maximální flexibilitu při použití jediného typu aktuátoru. Jistící síla je s ohledem na rozměry vynikajících 1.000 N. V odjištěném stavu mají některé varianty přídržnou sílu až 50 N, díky čemuž je možné CTM používat i u dveří těsněných do gumy – při odemčení nedojde k otevření dveří.
Bistabilní funkce jištění nového bezpečnostního spínače CTM zajišťuje, že jištění ochranného krytu zůstává při výpadku napájení nebo při vypnutí zařízení ve svém aktuálním stavu. Zajištěné dveře jsou tudíž nadále jištěné. Pokud jištění aktivováno nebylo, lze je libovolně otevírat a zavírat. Při výpadku napájení už tedy nemůže dojít k nechtěnému uzavření osob.
Pro použití v potravinářském průmyslu vyvinuli specialisté na bezpečnostní techniku ze společnosti EUCHNER kromě standardního provedení také hygienickou variantu bezpečnostního spínače CTM. Tato varianta využívá výhradně materiály vhodné pro potravinářství. Například veškeré plasty jsou schválené podle nařízení EU č. 10/2011, kovové díly jsou z kvalitní nerezové oceli, krytí dosahuje IP69K. Díky hladkým povrchům, zaobleným hranám a materiálům odolným proti čisticím médiím se tato verze hodí zejména pro používání v potravinářském a balicím průmyslu.

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...

Nejčtenější články