Zpracování vodičů je jednou z nejnáročnějších výrobních fází při stavbě rozváděčů. Pro podporu automatizace těchto činností nabízí společnost Rittal automat pro zpracování vodičů – Wire Terminal WT.

Jedná se o kompaktní automat pro konfekcionování vodičů, který byl poprvé představen v listopadu 2018 na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku. Tento automat urychluje činnosti spojené se zpracováním vodičů při stavbě rozváděčů až 8x.
V procesu zpracování vodičů při stavbě rozváděče je třeba provést několik kroků: zkrácení vodiče na danou délku, odizolování obou konců, osazení dutinkami, označení a nakonec zapojení hotových vodičů. Přibližně 50% celkového času stavby rozváděče představují tyto činnosti. Je zde velký potenciál pro zvýšení efektivity prostřednictvím automatizace – to nabízí Wire Terminal.

rittal wire automat 2019 4

Až 36 různých vodičů

Nový, plně automatický stroj pro konfekcionování vodičů Wire Terminal - dostupný ve dvou variantách WT24 a WT36 – výrazně zefektivňuje práci s vodiči a činí ji ekonomičtější. Bez jakéhokoliv přenastavení lze plně automaticky zpracovávat až 24 nebo 36 různých vodičů o průřezech od 0,5 mm² do 2,5 mm². V závislosti na počtu vodičů na vstupu do stroje, je třeba zvolit odpovídající počty regálových zásobníků vodičů. V nabídce je centrální modul, pravý a levý modul, každý pojme 12 zásobníků (cívek). Jsou uloženy ve dvou patrech po šesti zásobnících. Součástí modulů jsou systémy vedení vodičů, které zajišťují správné odvíjení z cívek a přivádění vodičů do Wire Terminalu. Na vstupu WT je pohonná jednotka pro 24 / 36 vodičů, která zajišťuje jejich přísun. Je horizontálně nastavitelná a ovládaná servomotorem. Upnutí vodiče se provádí pomocí pružinové upínky, která se během posuvu vodiče uvolňuje pneumaticky.

rittal wire automat 2019 1

Po vstupu do stroje jsou vodiče kráceny na danou délku, odizolovány a osazeny dutinkami. Integrovaná tiskárna (volitelně) provádí potisk vodičů, černou nebo bílou barvou. Tím se vodiče stanou přesně identifikovatelnými. Takto upravené vodiče jsou dále distribuovány do lištových zásobníků vodičů. Je možno obsadit 13 pozic, zásobníky pojmou až 1300 vodičů. Třídění probíhá podle právě běžícího programu. K dispozici je 5 typů lištových zásobníků vodičů, dle průřezu vodiče: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm². Všechny tyto pracovní kroky jsou prováděny bez jakéhokoliv zásahu obsluhy.

rittal wire automat 2019 3

Stroj ve standardu zpracovává 5 různých průřezů vodičů od 0,5 mm² do 2,5 mm² (varianta s krimpovacím automatem RC – integrovaný ve stroji). Pokud potřebujete zpracovávat vodiče o dalších průřezech, může být stroj vybaven dalšími krimpovacími automaty a zdviží. Ta zajistí rychlou změnu procesu zpracování na jiný průřez vodiče.

Jednoduchý a bezproblémový tok dat

Pro maximální efektivitu automatizovaných procesů ve výrobě je důležitým základem integrovaná správa dat. Wire Terminal WT má odpovídající rozhraní. Ideální volbou je návrh 3D modelu celého rozváděče v programu EPLAN ProPanel. Data lze poté bez problémů importovat do Wire Terminalu, který vyrobí kompletní kabeláž pro rozváděč. Alternativně lze data také zadávat ručně přímo na stroji.

rittal wire automat 2019 2

Smart Wiring

Vyrobené, označené vodiče jsou tedy roztříděny do lištových zásobníků a dále je možno s nimi pracovat pomocí programu Smart Wiring od společnosti EPLAN. Tento program umožňuje vizualizaci celého zapojení, které bylo již vytvořeno jako model v ProPanel. Operátor postupně zapojuje jednotlivé vodiče, přesně dle instrukcí software a tyto provedené úkony potvrzuje na monitoru. EPLAN Smart Wiring značně zjednodušuje proces zapojení rozváděče a minimalizuje chybovost.

rittal wire automat 2019 6

Rychlejší a kvalitnější výrobní proces

Wire Terminal WT může urychlit zpracování vodičů při stavbě rozváděčů až 8 krát. Plně automatická výroba zároveň zaručuje trvale vysokou kvalitu konfekcionování vodičů. Počínaje výrobním objemem - 300 rozváděčů za rok - je možná rychlá amortizace investice.

rittal wire automat 2019 5

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...