Řada českých firem, které vznikly v Česku v první polovině 90. let, se v současnosti nachází ve fázi první generační výměny. Důležitost předání firmy z generace zakladatelů na své děti se tak i u nás stává jedním z aktuálních témat.

Skupina FENIX, největší evropský výrobce elektrických sálavých topných systémů, oslaví letos 30 let své existence a mezigenerační výměna ve vedení probíhá i u ní. I o tom jsme mluvili s ing. Cyrilem Svozilem, zakladatelem a předsedou správní rady akciové společnosti FENIX Group a.s., jeho dcerou, ing. Kateřinou Jezerskou, ředitelkou společnosti Fenix Trading s.r.o. z Jeseníku a Mgr. Cyrilem Svozilem jr., ředitelem společnost AERS s.r.o..

Přestože je pro vás rok 2020 rokem jubilejním, bude určitě poznamenán pandemií koronaviru. Jak se FENIXu dotkla pandemie a opatření s ní související?
Cyril Svozil: Současná situace se nás samozřejmě nemohla nedotknout, ekonomiky v některých zemích i v celých regionech se zcela zastavily, co se dosud nikdy v novodobé historii nestalo. Vlivy na nás jsou naštěstí rozmělněny velkým množstvím exportních trhů, na kterých působíme, přestože byly bohužel nejvíce zasaženy právě ty naše zásadní trhy. V minulém roce patřily mezi naše největší odbytiště země jako Česká republika, Francie, Norsko, Velká Británie, Slovensko, Rakousko, Švédsko, Nizozemsko, Polsko a Ukrajina, a téměř ve všech byla ekonomická aktivita na dlouhé týdny až měsíce výrazně utlumena.

Ještě na začátku roku jste avizovali, že rok 2020 bude rokem s největším objemem investic v jednom kalendářním roce. Celková suma se měla pohybovat ve výši 178 mil. Kč, z toho polovina měla směřovat do další automatizace výrobního závodu v Jeseníku a více než 40 mil. Kč do výstavby nového závodu Fenix Slovensko v Banské Bystrici. Budete tyto plány realizovat v plné výši nebo došlo k nějakým úpravám?
Cyril Svozil: Bez ohledu na pandemii tento rok vybudujeme novou plně automatizovanou výrobu sálavých topných panelů za 190 milionů. Investujeme také do nové linky na výrobu topných kabelů a do nové lakovny pro atypické výrobky. Rozběhla se i plánovaná výroba domácích bateriových stanic AES, nijak nemění ani naše plány s novým závodem v Banské Bystrici, kde výstavba úspěšně pokračuje.

Schema domu s AES 2020 1

Jaký typ vytápění byste doporučil jako nejekologičtější řešení?
Cyril Svozil: „Takové, které při posouzení celého procesu – od těžby či výroby, přes dopravu nebo distribuci až po spotřebu - bude mít maximální účinnost a nejmenší dopady na životní prostředí. Spalování uhlí v místních topeništích je například vzhledem na emise či náklady na distribuci určitě méně ekologické než spalování zemního plynu nebo využití elektrické energie pro vytápění. Důležitý je vždy i ekonomický rozměr, také záleží na konkrétní zemi, jejich zdrojích, úrovni průmyslu apod. Osobně věřím elektrické energii, protože tu budeme potřebovat – bez ohledu na úspory – pořád. Jako její ekologický zdroj vidím jaderné elektrárny, smysl mají i fotovoltaické panely na střechách rodinných či bytových domů. Zcela nové možnosti pro elektrické vytápění potom vzniknou v domech s téměř nulovou spotřebou, které jsou od 2020 standardem i v oblasti rodinných domů. Celková spotřeba energie na vytápění již bude velmi malá a klasické teplovodní systémy nebudou schopny zajistit cílenou a přesnou dodávku malého množství tepla do jednotlivých prostor domu.“

Sázka na elektrické vytápění se ukázala jako správná, přesto jste v průběhu uplynulých 30 let museli opakovaně jeho výhody hájit. Jaké jsou vaše hlavní argumenty pro vytápění domů, bytů, kanceláří a dalších typů budov prostřednictvím elektrických sálavých systémů?
Kateřina Jezerská: „Jedná o efektivní, komfortní a ekonomicky přívětivý způsob vytápění. Obzvláště v budovách, které se nyní staví a jsou velice dobře zaizolovány a potřeba dodaného tepla je zde poměrně nízká. Vytápění si můžete regulovat dle aktuální potřeby v jednotlivých místnostech. Navíc vytápění rychle reaguje na okolní podmínky, jak vnitřní (kdy teplo vzniká z jiných zdrojů - více lidí v místnosti, krb, vaření, pečení apod.), tak i vnější (změna venkovní teploty, sluneční záření), čímž dochází k velkým úsporám spotřeby energie.“

O které výrobky z vašeho portfolia je největší zájem?
Kateřina Jezerská: „Největší podíl na prodeji mají topné kabely a rohože ECOFLOOR a sálavé panely ECOSUN. Je to zcela na místě - jednou z našich cílových skupin byly a jsou energeticky úsporné objekty, u nichž v posledních letech výrazně roste zájem o moderní velkoplošné elektrické topné systémy. Tyto systémy jsou díky nízkým pořizovacím a provozním nákladům a dalším výhodám (nižší tarif na provoz ostatních elektrických spotřebičů v domě, prakticky nulové náklady na údržbu, bezobslužný provoz a přesná regulace, topení navíc není vidět) trendem doby v oblasti elektrického vytápění. V oblibě je však nadále sálavé vytápění obecně, vysoká poptávka je i po všech typech sálavých panelů ECOSUN. Důvodem jsou principiální výhody těchto produktů - perfektní vzhled, nízká cena, úspornost, snadná instalace a regulace a vysoký tepelný komfort.“

Administrativním zázemím společnost Fenix Trading je budova, která hned po dokončení v létě 2016 fungovala jako pilotní projekt pro ověření spolupráce střešní fotovoltaické elektrárny s domovními bateriemi a chytrou sítí. Jaké výsledky vám přineslo více jak dvouleté testovací období tohoto objektu?
Kateřina Jezerská: „Detailní výsledky z provozu našeho administrativního centra dokazují, že decentralizovaná výroba elektřiny ve spojení s její akumulací má potenciál výrazně snížit spotřebu a zvýšit energetickou nezávislost provozovatele. Bateriové úložiště se ukázalo jako velmi flexibilní nástroj optimalizace spotřeby budovy v průběhu 24 hod. cyklu, prokázala se také jeho schopnost práce s ohraničeným příkonem při uspokojení všech potřeb. Budova je navíc nejen energeticky velmi úsporná, ale splňuje po většinu provozní doby i nejvyšší kategorii vnitřního prostředí pro teplotu vzduchu a koncentraci CO2.“

Jak vidíte budoucnost akumulačních energetických stanic a jejich uplatnění v oblasti bydlení?
Cyril Svozil jr.: „Bateriová úložiště pro nás nejsou cizím slovem, naopak. Už od roku 2016 testujeme jejich využití v domech s téměř nulovou spotřebou v našem Office centru v Jeseníku. A od roku 2018 navíc provozujeme špičkovací stanici SAS, která je jedním z největších bateriových úložišť v ČR. Výrobcem je společnost AERS s.r.o., která také v loňském roce dokončila vývoj a certifikaci domovních modulárních akumulačních stanic s názvem AES.“

Schema domu s AES 2020 2

Co vás vedlo k tomu zaměřit se právě na oblast akumulace energie?
Cyril Svozil jr.: „Už z provozu našeho administrativního centra jsme věděli, že bateriové úložiště je velmi flexibilním nástrojem optimalizace spotřeby budovy. Ale úspora nákladů na rezervovaný výkon apod. nebyla hlavním cílem, pro který jsme do špičkovací stanice ve výrobním závodě investovali. Naším cílem bylo primárně zajistit spolehlivé dodávky energie pro naše robotizovaná pracoviště, sekundárně pak samozřejmě snížit náklady a fungovat i jako provozní záloha energie pro doběh technologií (POWER UPS). Projekt jsme financovali bez dotací a v reálném provozu jsme si chtěli ověřit i ekonomickou stránku věci. Získaná data ukázaly, že úložiště funguje zcela dle našich potřeb a plní všechny hlavní funkce, které jsme od něj očekávali. Celkové náklady představovaly 12 mil. Kč a jejich návratnost vidíme podle dosavadních měření na cca 7 let, výhledově bude ještě nižší. V reálném provozu se například podařilo snížit sjednané maximum o 25 %, přesto největší přínos není v úsporách energetických nákladů, i když i tady ročně šetříme stovky tisíc korun. Zásadní je pro nás naprostá spolehlivost v dodávkách energie a 100% absence mikrovýpadků, tam jsou roční úspory vyšší než 1,5 mil. Kč.“

A jaká bude nejbližší budoucnost bateriových úložišť v rámci Fenix Group?
Cyril Svozil jr.: „V rámci holdingu bylo rozhodnuto rozběhnout sériovou výrobu ve výrobním areálu v Jeseníku. V lednu jsme dokončili rekonstrukci objektu, který bude sloužit právě pro výrobu stanic AES.
První bude uveden na trh typ AES 10. Jedná se o akumulační energetickou stanici o výkonu 10 kW s kapacitou úložiště 11,25 kWh. Díky modularitě systému lze kapacitu této verze jednoduše i dodatečně rozšířit až na 22 kWh. Stanice obsahuje kromě samotných bateriových článků s BMS a nabíjecí jednotkou, také MPPT modul, invertor a modul synchronizace. Jedná se tedy o provedení "all in one", kdy se do stanice připojí pouze stringy z FVE panelů a na druhé straně se stanice napojí na vnitřní síť objektu. Akumulace je zajištěna pomocí článků LiFePO4 od osvědčeného výrobce. Výroba domovních akumulačních stanic bude třetím stěžejním výrobkovým střediskem ke stávající výrobě sálavých panelů ECOSUN a topných kabelů a rohoží ECOFLOOR v závodě v Jeseníku.“

Za rozhovor poděkoval Peter Šovčík

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...