Prestižní žebříček nejcitovanějších vědců světa Highly Cited Researchers 2018 obsahuje 12 badatelů, kteří jsou spjatí s tuzemskými univerzitami a výzkumnými institucemi. Hned čtyři z nich působí v olomouckém Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů (RCPTM).

Vědecké centrum Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého zaměřené na chemický, materiálový a optický výzkum a transfer high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe, tak má v seznamu vydávaném každoročně společností Clarivate Analytics více zástupců než například celé Maďarsko či Slovinsko.

RCPTM vedci 1
Do vybrané společnosti, v níž se nachází mimo jiné i 17 nobelistů, se poprvé probojoval ředitel RCPTM Radek Zbořil. Příslušnost ke světové špičce potvrdili Pavel Hobza, Rajender S. Varma a Patrik Schmuki. „Myslím, že citační odezva našich prací odráží nejen jejich kvalitu, ale také správnou volbu výzkumného zaměření. Dlouhodobě se věnujeme výzkumu materiálů a technologií, které mají velký aplikační potenciál v medicíně, biotechnologiích nebo jsou využitelné při čištění vod a hledání nových zdrojů energie. Na druhé straně je to nákladný multidisciplinární výzkum, ve kterém je obrovská konkurence. Uspět v ní lze jen se schopnými lidmi, skvělými nápady a v mezinárodním prostředí s výbornou infrastrukturou. To všechno RCPTM a Univerzita Palackého nabízejí, což se nepochybně odrazilo i v hodnocení Clarivate Analytics,“ uvedl profesor Zbořil, který v posledních letech stál u objevu nejtenčího známého izolantu, nekovových magnetů, první dvoudimenzionální karboxylové kyseliny nebo rezistence bakterií vůči nanostříbru.

RCPTM vedci 3
Po roční pauze se do prestižní společnosti jednoho procenta nejcitovanějších vědců v oboru chemie vrátil fyzikální chemik Pavel Hobza, jenž působí rovněž v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. „Být již počtvrté zařazen mezi jedno procento nejcitovanějších vědců světa je potvrzením toho, že náš dlouhodobý vědecký projekt týkající se nekovalentních interakcí a jejich využití v bio- a nanovědách je stále velmi perspektivní. V posledních letech přecházíme ze základního výzkumu k aplikacím a výsledky založené na úzkém propojení teorie s experimentem jsou více než slibné,“ uvedl profesor Hobza, který proslul objevem nepravé vodíkové vazby.
Opakovaně na elitním seznamu figurují i další vědci působící v RCPTM – chemik Rajender S. Varma, který současně pracuje v Agentuře pro ochranu životního prostředí v USA (US EPA), a odborník na elektrochemii Patrik Schmuki, jenž vede olomouckou skupinu RCPTM a současně působí na Univerzitě Friedricha Alexandra v německém Erlangenu. Profesor Schmuki se proslavil přípravou fotoaktivních polovodičových materiálů, které nacházejí uplatnění například v technologiích solárního štěpení vody.
Žebříček i za letošní rok představuje vědce, jejichž počet citací je řadí mezi elitu udávající krok světovému výzkumu. „Gratulujeme vaší uznávané skupině vědců. Pokrok ve vědeckém úsilí představuje klíčový moment pro jednotlivé výzkumné skupiny i celý národ. Žebříček nejcitovanějších vědců za rok 2018 dostává do povědomí vědce, kteří mají největší vliv na vědeckou komunitu, měřeno dle počtu citací, které jejich práce dosáhla. Tito vědci přispívají také k posouvání hranic vědomostí a pokroku celé společnosti. Přispívají k tomu, že svět je zdravější, bohatší a vykazuje vyšší míru udržitelného rozvoje,“ napsala výkonná ředitelka vědeckovýzkumné výzkumné skupiny Clarivate Analytics Annette Thomas.

RCPTM vedci 2
Zatímco v seznamu pro rok 2018 figuruje 12 zástupců z českých vědeckých institucí, například sousední Slovensko nemá v elitní společnosti žádného výzkumníka, Maďarsko má tři, Slovinsko dva a Polsko šest. Naopak na rakouských univerzitách a výzkumných ústavech působí na čtyři desítky zástupců a Německo má na seznamu dokonce přes 350 badatelů.

 

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...

Nejčtenější články