S nástrojem pro robotické odjehlování CDB firmy SCHUNK lze poprvé automatizovat manuální proces odjehlování, aniž by bylo nutné se vzdát použití osvědčených nožů, které se za tímto účelem používají.

CDB s regulovatelnou silou kompenzace pro odstraňování otřepů je vhodné pro odjehlování obrobků z plastu, hliníku, oceli, mosazi a dalších materiálů s téměř libovolnými geometrickými tvary. Lze jej použít k odstranění otřepů z lisovaných dílů, výkovku či odlitků, stejně jako pro plastové nebo kovové díly v automobilovém nebo leteckém průmyslu. Tím, že běžně dostupné dříve používané ruční odjehlovací nože mohou být použité v robotickém nástroji 1:1, je možný rychlý a nekomplikovaný přechod z manuálního na automatizovaný provoz. Stávající Know-how týkající se nožů, jejich upínačů a procesu samotného lze používat nadále beze změny.

cdb 2020 1

Flexibilní robotický nástroj napodobuje manuální odjehlovací proces, ale vždy ve stejně vysoké kvalitě. Výrobní nepřesnosti, tolerance obrobku a tolerance robotu jsou kompenzovány axiálně až o 8 mm a radiálně až o ± 5,5°. Přítlačnou sílu je možné řídit individuálně (axiálně 13-66 N, radiálně 13-62 N). Tím nástroj zajišťuje procesně bezpečné výsledky odjehlování a snižuje zmetkovitost s minimálním úsilím na progamování. Jednotné upínače nástrojů zaručují krátké přípravné časy při výměně nožů, a tím může být odjehlovací nástroj hospodárně využitý i při malých sériích. Ve srovnání s manuálním odjehlovaním nabízí robotické odstraňování otřepů celou řadu výhod: V první řadě odlehčí operátorům od těchto těžkých a náročných operací. Toto má za následek vyšší produktivitu a soustavně udržitelnou vysokou kvalitu vyrobených kusů.

cdb 2020 2

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...